PEG Açılması

PEG Açılması

PEG Nedir?

Perkütan Endoskopik Gastrostomi’nin kısaltılmış halidir. Ağızdan beslenemeyen hastaların karnına yerleştirilen bir tüptür. Besin ve sıvı desteği, bu tüp vasıtası ile mideye enjekte edilir. Uzun bir süre ağızdan beslenmeyecek olanlarda veya ilerlemiş nörolojik hastalıklarda yutkunma refleksinin zayıflamasına bağlı olarak başvurulan bir yöntemdir. Hedef; yaşam kalitesini yükseltmektir.

PEG Açılması

Endoskopik yöntemlerle midesi görüntülenen hastanın genel bir mide taraması yapıldıktan sonra, PEG için uygun olan konum belirlenir ve aynı esnada bir katater vasıtasıyla karın delinerek mideye girilir. Kataterin kılavuzluğunda tüp ağızdan gönderilir. Karın bölgesinde küçük bir kesi açılarak tüpün sondası dışarı çekilir. Tüp karın bölgesine sabitlenerek işlem sonlandırılır. Lokal anestezi ile de PEG açılması mümkün iken, kimi zaman hafif sedasyon uygulanarak da takılabilmektedir.Bu makale 4276 kez okundu.
up