EUS Nedir?

Endoskopik ultrasonografi (endosonografi) ne demektir?

Endoskopik ultrasonografi (endosonografi-EUS) ne demektir?
Endoskopi sindirim sistemini incelemeye yarayan esnek (fleksibıl) bir alet olup, ultrasonografi ise yüksek frekanslı ses dalgaları ile karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organlardan görüntüler elde etmeyi sağlayan bir cihazdır. Endosonografi, endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren, sindirim sisteminin içini gösteren ve etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan gelişmiş bir cihazdır.

Endosonografi (EUS)hangi durumlarda kullanılır?

Safra kanal taşlarının teşhisinde ,
Mide, yemek borusu, pankreas kanserlerinin evrelendirilmesinde,
Pankreas kanserine bağlı ağrıları önlemek için çölyak blokaj yapılmasında,
Pankreatik psödokistlerin cerrahiye gerek kalmadan drenajında,
Gastrointestinal sisteme komşu organların anormal yapılarının değerlendirilmesinde,
Dışkı veya gaz kaçırma (bağırsak inkontinensi) durumunda rektum ve etrafındaki kasların değerlendirilmesinde,
Bağırsak duvarında submukozal olarak yer alan yani bağırsağın içinde normal endoskop ile görülemeyen,( aysberg gibi) ancak bağırsak duvarında yer aldığı için gizlenen kitlelerin görülebilmesi

EUS nasıl yapılır ? İşleme bağlı yan etkiler nelerdir?

EUS işlemi klasik endoskopiden farklı değildir. EUS hem üst (yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı) hem de alt sindirim sisteminde (kalın barsak) uygulanabilir. EUS de işlem öncesi hazırlık, işlem sonrasında dikkat edilecek hususlar ve işleme bağlı olası yan etkiler klasik endoskopide olduğundan farklı değildir. EUS normal endoskopiden daha uzun sürebilir. (Ortalama 30dk) işlem sırasında olanları hissetmemeniz için size uyku verici ve ağrı kesici ilaçlar verilecektir. İşlem öncesinde aspirin, coumadin, kalp, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı ilaçları gibi düzenli olarak kullanılan ilaçlardan ve mevcut hastalıklardan doktorun mutlaka haberdar edilmesi gerekir.
İşlem sırasında çok nadir de olsa kanama ve delinme gibi ciddi komplikasyonlar ve kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler görülebilir. EUS işlemi için hastaneye ayaktan gelen hastalar genellikle işlem sonrasında birkaç saat izlendikten sonra evlerine gönderilirler ve başka bir engel olmadığı taktirde ertesi gün normal günlük yaşamlarına dönebilirler.

Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi genelde deneyimli ellerde emniyetli bir girişimdir.
İşlem sırasında iğne biopsisi veya aspirasyon (sıvı çekme) yapılmaz ise komplikasyon oranı oldukça nadirdir
İşlem sonrasında hastalarda deri döküntüleri, bulantı ve kusma gibi sorunlara rastlanabilir.
EUS işlemi sonrasında başlıca çekinilecek komplikasyon işleme bağlı bağırsak delinmesidir (duodenum perforasyonu). Bu komplikasyonun oranı ise yine ender olup, % 0.5-1.0 arasındadır.
EUS işlemi pankreas için uygulanırsa, işleme bağlı pankreatit gelişebilir. Pankreatit gelişmesi halinde hastanede yatış ve serum verilmesi gerekecektir.

Endorektal ultrasonografi (ERUS) nedir?

ERUS rektum adı verilen kalın bağırsağın makata yakın olan son kısmının incelenmesinde, ultrasonografi cihazından yararlanılan bir tetkik yöntemidir. Endoanal ultrasonografi (EAUS) olarak ta anılır.
Endorektal ultrasonografi (ERUS), başlıca rektum, makat (anüs) ve prostat kanserlerinin, değerlendirilmesi ve evrelendirilmesinde kulalnılır gerekirse araştırılmasında ve biopsi alınarak tanı konulmasında kullanılır.
Işın tedavisi (radyoterapi) uygulanmış rektum kanserli hastalarda tümörün küçülüp küçülmediğini anlamakta çok yararlıdırBu makale 8592 kez okundu.
up