Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Ahmet Uyanıkoğlu

Doğum Tarihi: 20. 12. 1971

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

üniversite

Yıl

  Lisans

  İstanbul Tıp Fakültesi

  İstanbul Üniversitesi

1994

  Y. Lisans

  İç Hastalıkları

  Bezm-i Alem Üniversitesi

1999

  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

  Gastroenteroloji

  İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

2009

  Yrd. Doçent

  İç Hast.ve Gastroenter.

  Harran Üniv. Tıp Fakültesi

2011-2012

  Doçent

  İç Hast.ve Gastroenter.

  Harran Üniv. Tıp Fakültesi

2013-halen

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Helicobacter pyloriye bağlı gastrit ve duodenal ülserli hastalarda ranitidin bizmut sitrat ve klaritromisin kombinasyonunun tedavide etkinliği. Tez danışmanı: Kard. Dr. Nail Erhan

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Kolesistektomi Özofagusa alkalen reflüyü arttırıyor mu? impedans tekniği ile değerlendirme. Tez danışmanları: Prof. Dr. Zeynel Mungan, Doç. Dr. Filiz Akyüz

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

  Pratisyen

  Akçakale Sağlık Ocağı

  1994-1995

  Ar.GÖr.

  Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hast. İç Hastalıkları

  1995-1999

  Uzm.Dr.

  SSK Şanlıurfa Hast. İç Hastalıkları

  2000-2002

  Uzm.Dr.

  Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hast. İç Hastalıkları

  2002-2006

  Ar.GÖr.

  İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji

  2006- 2009

  Uzm.Dr.

  Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji

  2010-2011

  Yrd.Doç.

  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji

  2011-2012

  Başh. yrd.

  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

  2015-2016

  Doçent

  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

  2013-halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1.Helicobacter pylori tedavisinde klasik üçlü tedavi ile klasik üçlü+ bizmut subsitrat tedavi etkinliğinin karşılaştırılması. Araştırma görevlisi Umut Batuk'a İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi tez danışmanı

2.Siroz kardiyomyopatiye neden olur mu? Araştırma görevlisi Burcu Sezgin'in İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi yardımcı tez danışmanı

3.Hepatosteatozu olan tip 2 diabetes mellitus hastalarında serum omentin düzeyleri ile diyet ve diyetle birlikte metformin tedavilerinin vücut ağırlığı ve omentin düzeyi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Araştırma görevlisi İbrahim Arslan'in İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi yardımcı tez danışmanı

4.Helicobacter pylori tedavisinde 10 günlük ve 14 günlük ardışık tedavi etkinliğinin karşılaştırılması. Araştırma görevlisi Çiğdem Cindoğlu'na İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi tez danışmanı

5. Polikistik over sendromlu hastalarda irritabl barsak hastalığı sıklığı. Araştırma görevlisi Hüseyin Sert'e İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi tez danışmanı

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Bristol-Myers Squibb Protocol AI463-049, "Long-Term Assessment of Treatment outcomes with Entecavir and Lamivudine for Hepatitis B Infection in Patients who have Enrolled in Phase III entecavir Trials" adlı Faz III Çalışmasında Ar.GÖr.
 2. Bristol-Myers Squibb Protocol AI463-901, "A Preliminary Assesment of Safety and Antiviral Activity og Open-Label Entecavir in Subjects with chronic Hepatitis B Following Monotherapy in Other Entecavir Trials" adlı Faz III Çalışmasında Ar.GÖr.
 3. VII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri konuşmacı. Konu: Hıçkırık. VII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Konuşma Metinleri. 17-19 Nisan 2008 Polat Renissance Hotel, İstanbul; S:35
 4. X. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri oturum başkanlığı: 16 Nisan 2011, Cumartesi, Polat Renissance Hotel, İstanbul
 5. XI. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri oturum başkanlığı: Oturum IX- 28 Nisan 2012, Cumartesi, Polat Renissance Hotel, İstanbul
 6. XII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri oturum başkanlığı: Oturum IX- 28 Nisan 2013, Cumartesi, Polat Renissance Hotel, İstanbul
 7. XI. Doğu Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji Günleri konuşmacı: İBH'da hasta tatmini. Oturum IX- 28 Nisan 2013, Cumartesi, Malatya
 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi oturum başkanlığı: 11. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 25-30 Eylül 2014, Kıbrıs
 9. 31. Gastroenteroloji Kongresi Konuşmacı: ÇÖlyak Hastalığında Semptomlar ve Tanı, 25-30 Kasım 2014, Antalya, S:83-85
 10. XIII. Doğu Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji Günleri konuşmacı: Kolon kanserinde yeni taramasında yeni yÖntemler. Oturum VIII- 6 haziran 2015, Cumartesi, Gaziantep
 11. 3th Single Topic on Hepatitis B   kongresinde konuşmacı: Theraphy of immuntoleran HBV patients. 11 - 14 Haziran 2015 Novotel Bucarest City Centre, Bükreş-Romanya
 12. 33. Ulusal gastroenteroloji Kongresi konuşmacı: Gebelik ve laktasyonda GİS semptomlarda güvenli yaklaşım. 23 Kasım 2016, Antalya
 13. 34. Ulusal gastroenteroloji Kongresi konuşmacı: radyasyon rektiti. 5 aralık 2017, Antalya
 14. XVI. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri konuşmacı: Portal ven trombozu. 31 mart 2017, Hyatt regency, İstanbul
 15. XIV. Doğu Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji Günleri konuşmacı: Gebelerde ve emzirenlerde hepatit B yÖnetimi. 29 eylül 2017, Hatay
 16. XV. Anadolu Gastroenteroloji Günleri konuşmacı: Hepatit B'de tedavi kesilmesi: 14-15 Eylül 2018, Sivas
 17. APASL single topic konuşmacı: An unexpected problem treated with DAA in hepatitis C patients. 27-29 sept 2018, İstanbul
 18. Azerbaycan-Türkiye hepatoloji kursu oturum başkanlığı: 5-6 Ekim 2018, Bakü, Azerbaycan
 19. 15. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi konuşmacı: Özofagus kanseri erken tanı ve tedavi. 11-15 Ekim 2018, Antalya

 

 

Bilimsel Kuruluşlara üyelikler :

1. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
2. Türk Gastroenteroloji Derneği
3. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Ödüller :

Ermiş F, Akyüz F, Arıcı S, Uyanıkoğlu A, Pınarbaşı B, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Özdil S, Kaymakoğlu S, Boztaş G, Mungan Z, Yakar F, Çuhadaroğlu Ç. Uyku Apne Sendromunda Reflünün Öneminin İmpedans Tekniği ile Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12-16 Kasım 2008, Adana, P-11, S.55

(25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası Poster Bildirisi ikincilik Ödülü)

Albayrak A, Coşkun M, Uyanıkoğlu A, Tay A, Yılmaz H, Kibar Yİ, Albayrak. Kronik Hepatit Delta Tedavisinde Nükleoz(t)id Tedavisi gerekli midir? XI. Viral Hepatoloji Kongresi. 12-15 Nisan 2012, Antalya PS05-03, S203

(XI. Viral Hepatoloji Kongresi Poster Bildirisi İkincilik Ödülü)

Altuntaş B, Uyanıkoğlu A, Ceran S, sunam CS, Metin B. Parabronchial diverticulum of esophagus; report of case. J Clin Anal Med 2015; 6(5): 644-6

(J Clin Anal Med Yusuf Peker Best Article Award 2016)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017

İlkbahar

GİS semptomatolojisi

Özofagus hastalıkları

Mide hastalıkları

İnce barsak hastalıkları

Myeloproliferatif hastalıklar

Kan transfüzyonu

1

1

2

2

2

2

 

30

30

30

30

30

30

2017

Güz

Pankreatitler, neoplazileri

Malabsorpsiyon, polip, divert.

İltihabi barsak hastalıkları

glomerulopatiler

GİS semptomatolojisi

Özofagus hastalıkları

Mide hastalıkları

İnce barsak hastalıkları

Myeloproliferatif hastalıklar

Kan transfüzyonu

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

 

135

135

135

135

32

32

32

32

32

32

2018

İlkbahar

GİS semptomatolojisi

Özofagus hastalıkları

Mide hastalıkları

İnce barsak hastalıkları

Myeloproliferatif hastalıklar

Kan transfüzyonu

1

1

2

2

2

2

 

35

35

35

35

35

35

2018

Güz

GİS semptomatolojisi

Özofagus hastalıkları

Mide hastalıkları

İnce barsak hastalıkları

Myeloproliferatif hastalıklar

Kan transfüzyonu

Glomerulopatiler

1

1

2

2

2

2

2

 

43

43

43

43

43

43

43

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Uyanıkoğlu H, Uyanıkoğlu A, Büyükfırat E, GengeÇ K. Importance of laparoscopic intervention in the differential diagnosis of peritonitis carcinomatosa and tuberculous peritonitis. Turk J Gastroenterol. 2017 Nov;28(6):528-530. doi: 10.5152/tjg.2017.17131

A2. Uyanikoglu A, Dursun H, Yenice N. Is There any Association Between Celiac  Disease and Helicobacter pylori?. Euroasian J Hepatogastroenterol. 2016 Jul-Dec;6(2):103-105. doi: 10.5005/jp-journals-10018-1179. Epub 2016 Dec 1.

A3. Ermis F, Uyanikoglu A, Akyuz F, Yonal O, Keskin F, Ciftci S, Mungan Z. Melatonin may have a role in the pathogenesis of functional dyspepsia in males. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Dec;19(23):4675-8.

A4. Akyuz F, Uyanikoglu A, Ermis F, Arıcı S, Akyuz U, Baran B, Pinarbasi B, Gul N. Gastroesophageal reflux in asymtomatic obese subject: an esophageal impedance-pH study. World J Gastroenterol 2015 March 7; 14;21(10):3030-4. doi: 10.3748/wjg.v21.i10.3030

A5.Uyanikoglu A, Ermis F, Akyuz F, Pinarbasi B, Baran B, Aydogan T, Demir K, Besisik F, Kaymakoglu S. Infliximab In Inflammatory Bowel Disease: attention To Adverse Events. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2014; 18: 2937-2942

A6.Uyanikoglu A, Kaymakoglu S, Danalioglu A, Akyuz F, Ermis F, Pinarbasi B, Demir K, Besisik F, Cakaloglu Y. Durability of Sustained Virologic Response in Chronic Hepatitis C. Gut and Liver, Published online June 20, 2013

A7.Uyanikoglu A, Akyuz F, Baran B, Pinarbasi SB, Ermis F, Demir K, Gulluoglu M, Badur S, Kaymakoglu S. Co-infection with hepatitis B does not alter treatment response in chronic hepatitis C. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology (2013).

A8.Uyanikoglu A, Aydogan T, Nar H, Coskun M, Albayrak F, Binici DN. Gastroscopy And Biopsy Findings Of Patients With Upper Gastrointestinal Cancer In The Turkey Eastern Anatolia Region. Medica Mediterranea, 2013; 29: 77

A9.Aydogan T, Eren MA, Ulas T, Karababa F, Selek S, Arslan I, Uyanikoglu A, Kırhan I, Nar H. A Prospective Study: Does Citalopram Increase The reflux Symptoms. Acta Medica Mediterranea, 2013; 29

A10.Aydogan H, Aydogan T, Uyanikoglu A, Kucuk A, Yuce HH, Karahan Buyukfırat E, Yalcın S. Propofol-Ketamine Combination Has Shorter Recovery Times With Similar Hemodynamics Compared To Propofol Alone In Upper Gastrointestinal Endoscopy In Adults. A Randomized Trial. Acta Medica Mediterranea, 2013; 29:77 

A11.Uyanikoglu A, Akyuz F, Ermis F, Pinarbasi B, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Kaymakoglu S, Boztas G, Mungan Z. Azathioprine Toxicity in Inflammatory bowel Disease. Euroasian Journal of Hepatology-Gastroenterology. 2012;  2(2): 59-62

A12.Ulas T, Buyukhatipoglu H, Kirhan I, Dal MS, Eren MA, Hazar A, Demir ME, Aydogan T, Karababa F, Uyanikoglu A, Kurkcuoglu IC. The effect of day and night shifts on oxidative stress and anxiety symptoms of the nurses. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 May;16(5):594-599

A13. Uyanikoglu A, Danalioglu A, Akyuz F, Ermis F, Gulluoglu M, Kapran Y, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Boztas G, Mungan Z, Kaymakoglu S. The etiological Factors of Duodenal and Gastric Ulcers. The Turkish Journal of Gastroenterology. 2012 April; 23(2): 99-103, doi10.4318/tig.2012.0435

A14.Uyanikoglu A, Akyuz F, Ermis F, Arici S, Bas G, Cakirca M, Baran B, Pinarbasi B, Mungan Z. Does Cholecystectomy Increase The Esophageal Alkaline Reflux? Evaluation by Impedance-pH Tecnique. Journal of Neurogastroenterology and Motility. Vol. 18, No. 2 April, 2012 (187-193)

15.Öztürk Y, Uyanıkoğlu A, Coşkun M. NarÇiÇeği Kullanımına Bağlı Akut toksik hepatit [Acute Hepatitis Duo to Use of Pomegranate Flower Tea: Case Report]. Türkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol 2012; 19(1): 55-58

A16. Ermis F, Akyuz F, Arici S, Uyanikoglu A, Yakar F, Pinarbasi B, Kaymakoglu S, Boztas G, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Cuhadaroglu C, Mungan Z. Effect of Proton Pump Inhibitor (PPI) Treatment in Obstructıve Sleep Apnea Syndrome: An Esophageal Impedance-pHmetry Study. Hepato-gastroenterology,  2011 Sep-Oct;58(110-111):1566-73. doi: 10.5754/hge10465

A17.Ermis F, Akyuz F, Uyanikoglu A, Kurt R, Pinarbasi B, Nazik H, Kaymakoglu S, Mungan Z. Second-Line Levofloxacin-Based Triple Therapy's Efficiency for Helicobacter pylori Eradication in Patients With Peptic Ulcer. Southern Medical Journal, 2011 Aug;104(8):579-83, DOI: 10.1097/SMJ.0b013e3182249be0

A18.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Kibar Yİ, Tay A, Öztürk Y. Erzurum YÖresi Gastroskopi ve Patoloji SonuÇlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of Gastroscopic and Pathologic Results Erzurum Region]. Türkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol 2011; 18(2): 70-4

A19.Akyuz F, Pinarbasi B, Ermis F, Uyanikoglu A, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Kaymakoglu S, Boztas G, Mungan Z. Is portal hypertensive enteropathy an important additional cause of blood loss in portal hypertensive patients?Scand J Gastroenterol. 2010 Dec;45(12):1497-502

A20.Yonal O, Akyuz F, Demir K, Ciftci S, Keskin F, Pinarbasi B, Uyanikoglu A, Issever H, Ozdil S, Boztas G, Besisik F, Kaymakoglu S, Cakaloglu Y, Mungan Z, Okten A. Decreased Prohepcidin Levels in Patients with HBV-Related Liver Disease: Relation with Ferritin Levels. Dig Dis Sci. 2010 Dec;55(12):3548-3551, DOI 10.1007/s10620-010-1183-8

A21.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Çakırca M, Danalıoğlu A. Peptik ülser Sıklığı Azalıyor mu? [Is Peptic Ulcer Incidence Decreasing?] Nobel Med 2009; 5(2): 15-1

A22.Uyanıkoğlu A, Zeybek E, Cordan İ, Avcı S, Tükek T. İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi [Evaluation of Intoxication Cases] Nobel Med 2007; 3(2): 18-22

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Uyanikoglu A, Cindoglu C, Yenice N. Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir and dasabuvir In Genotype Ib Hepatitis C Patients: Single Center Real Life Data. APASL sigle Topic Conference. Istanbul, Turkey, September 27-29, 2018: P034-133

B2.Uyanikoglu A, Yenice N. What is the Hepatitis B Frequency Hepatit C Patients? Does Hepatitis B Recur After Treatment?. APASL sigle Topic Conference. Istanbul, Turkey, September 27-29, 2018: P006-121

B3.Uyanikoglu A, Ciftci A. Epidemiology, Complication, Extraintestinal Manifestation and Treatment of Inflammtory Bowel Syndrome in Sanliurfa Region of Turkey. Falk Symposium: Crossing New Borders in IBD: Thought and Demands-From Mechanism to Treatment. April 20-21, 2018, Lisbon, Portugal, 159

B4.Uyanikoglu A, Konca A, Yenice N. Hepatitis C theraphy; a Single Dose of Ledipasvir/Sofosbuvir For 6 month? Or Single Dose + Ribavirin 3 Month? Single Center real Life Data. Hepatol Int. (2018). 27th Conference of the APASL, New Delhi, India, 545

B5.Uyanikoglu A, Aydin F, Taskiran H, Kas F, Yenice N. Evaluation of serum nesfatin level in patients with compensated and decompansated liver cirrhosisi. Hepatol Int. (2018). 27th Conference of the APASL, New Delhi, India, 545

B6.Uyanikoglu A, ozdemir H, Yildiz R. Nexavar in hepatocellular carcinoma patients with HBV: 2 case. Abstract book of TASL-EASL Educational Conference, March 3, 2018, Istanbul P17

B7.Uyanikoglu A, Aydin F, Uyanikoglu H, Yenice N. Acute viral hepatitis B with severe clinical course pregnancy: a case report. Abstract of the viral hepatitis AASLD, March 3,4 2017, Istanbul P054

B8.Uyanikoglu A, Aydin F, Yenice N. What is the role of NAFLD in cirrhosis etiology. Abstract of the 26th Annual conference of APASL, February 15-19 2017, Shangai, China P 1575

B9.Uyanikoglu A, Yildiz R, Dusak A. Complicted gallstone disease, Mirizzi syndrome: a case report. 1st Euroasian Gastroenteogical Association Symposium, 5-8 April 2017, P

B10.Uyanikoglu A, Cindoglu C, Agan ZC, Koyuncu I. Is there realition between helicobacter pylori eradication of urotensin-2? 1st Euroasian Gastroenteogical Association Symposium, 5-8 April 2017, P

B11.Uyanikoglu H, Uyanikoglu A, Buyukfirat E, Gencec K. Differantial Diagnosis in two eldrerly women: peritonitis carsinomata or tubercolosis peritonitis. 1st Euroasian Gastroenteogical Association Symposium, 5-8 April 2017, P  

B12.Sezgin BC, Uyanikoglu A, Aydogan T, Camlıbel H, Sezen Y, Nar H, Ulas T, yenice N. Can Cirrhosis Cause Cardiomyopathy?. Hepatol Int. (March 2015) 9; (suppl.1): No1043, 102. 24th Conference of the APASL, Istanbul, Turkey

B13. Uyanikoglu A, Aydogan T, Aydin F, Sezgin BC, Nar H, Yenice N. Demographic and clinic characteristics of cirrhotic patients in Sanliurfa Turkey

Hepatol Int. (March 2015) 9; (suppl.1): No1158, 103. 24th Conference of the APASL, Istanbul, Turkey

B14.Uyanikoglu A, Eren MA, Aydoğan T, Nar H, Yenice N. Celiac Disease Prezenting With Osteoporosis: A Case Report. Euroasian Journal Of Hepato-Gastroenterology 2014 (Suppl.); 3: A054, 21. 14th International Euroasian Congress Of Gastroenterology and Surgery, Cyprus, 2014

B15.Uyanikoglu A, Aydoğan T, Cetin B, Camlıbel H, Nar H, Sezen Y, Ulas T, Yenice N. Cırrhotic Cardiomyopathy? Investigation Of Left Ventricular Diastolic Dysfunction (LVDD) With Echocariogarphy And QT Prolongation With ECG. Uegjournal October 2013; 1 (Suppl. 1):A152, 21st United Eoropean Gastroenterology Week, Berlin 2013

B16.Uyanikoglu A, Coskun M, Albayrak F, Binici DN. Tetracycline and Doxycycline-Induced Esophagitis: Clinic and Endoscopic Findings and Management. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012; 27 (Suppl. 5):59-438

B17.Uyanikoglu A, Coskun M, Albayrak F, Binici DN, Ayhan ME, Ozturk Y. East Anatolia Turkey adult Population with Celiac Disease have Clinical and Laboratory Characteristics. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012; 27 (Suppl. 5):59-438

B18.Uyanikoglu A, Davutoglu C, Danalioglu a, Keskus I. Endoscopic Evaluation of Patients with Gastric Resection. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012; 27 (Suppl. 5):59-438             

B19.Binici DN, Karaman A, Uyanikoglu A, Kaygın MA, Gunes N. DNA Damage is Increased in Lymphocytes of Patient with Metabolic Syndrome. Diabetes (A Journal of The American Diabet Association)June 2012; 61 (1A): LB33. 72nd Scientific Sessions. Phileadeelphia, USA 8-12 June 2012, 131LB             

B20.Uyanikoglu A, Akyuz F, Pinarbasi B, Ermis F, Baran B, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Boztas G, Mungan Z , Kaymakoglu S. Infliximab in Inflammatory Bowel Disesae: Attention to Side Effect. XII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, Azerbaycan 13-16 October 2011, 237

B21.Uyanikoglu A, Coşkun M, Binici DN, Ozturk Y. The Incidance of Gluten Disease of Erzurum Area in Adult. XII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, Azerbaycan 13-16 October 2011, 236

B22.Uyanikoglu A, Akyuz F, Pinarbasi B, Ermis F, Demir K, Gulluoglu M, Onel D, Bozacı M, Badur S, Mungan Z, Kaymakoglu S. Chronic Hepatitis B and C Coinfection. XII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, Azerbaycan 13-16 October 2011, 104                 

B23.Uyanikoglu A, Coskun M, Binici DN, Ozturk Y. Upper Gastrointestinal Endoscopic Findings In The Eastern Region of Turkey: An Endemic Upper Gastrointestinal Cancer Region. XII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, Azerbaycan 13-16 October 2011, 89                 

B24.Uyanikoglu A, Davutoglu C, Danalioglu A, Keskus I. Upper Gastrointestinal Endoscopic Findings In The Western Region of Turkey. XII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, Azerbaycan 13-16 October 2011, 37

B25.Uyanikoglu A, Akyuz F, Bas G, Çakirca M, Baran B, Ermis F, Mungan Z. Does Cholecystectomy Increase the Esophageal Alkaline Reflux? Evaluation by Impedance-pH Technique. Gastrointestinal Endoscopy. Volume 71. No.5: DDW Abstract Issue: April 2010. Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana, USA. T1403, AB268

B26.Uyanikoglu A, Kaymakoglu S, Pinarbasi B, Akyuz F, Baran B, Ermis F, Danalioglu A, Demir K, Besisik F, Ozdil S, Boztas S, Cakaloglu Y, Mungan Z. Durability of Sustained Viral Response in Patients with chronic Hepatitis C. Hepatol Int. (2010) 4: 94-345. 20th Conference of the APASL, Beijing, China PP-380, 202-203

B27.Yonal O, F., Akyuz F, Ciftci H, Keskin F, Pinarbası B, Uyanikoglu A, Ozdil S, Boztas G, Besisik F, Kaymakoglu S, Mungan Z, Okten A. What is the Cause of Iron Overload in HBV Related Chronic Liver Disease. Gastro 2009 UEGW/WCOG, 21-25 November 2009, London, United Kingdom, Citation: Gut 2009; 58 (suppII) P-1955, A497

B28.Uyanikoglu A, Yonal O, Ermis F, Akyuz F, Pinarbasi B, Ciftci S, Keskin F. Mungan Z. Functional Dyspepsia and Melatonin. Gastro 2009 UEGW/WCOG, 21-25 November 2009, London, United Kingdom, Citation: Gut 2009; 58 (suppII) A479, P-1861, A479

B29.Ermis F, Akyuz F, Arıcı S, Uyanikoglu A, Yakar F, Pinarbasi B, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Ozdil S, Kaymakoglu S, Boztas G, Cuhadaroglu Ç, Mungan Z. Effect of PPI Treatment in Sleep Apnea Syndrome: An Esophageal Impedance-pH Study. Gastro 2009 UEGW/WCOG, 21-25 November 2009, London, United Kingdom, Citation: Gut 2009; 58 (suppII) A279, P-870, A279

B30.Uyanikoglu A, Davutoglu C, Keskus İ, Alimoglu O, Danalioglu A. Acute Upper Gastrointestinal Bleeding: Retrospective Evaluation of Endoscopic Records. Falk Symposium 169: Inflammation in the Intestinal Tract: Pathogenesis and treatment, May 15-16, 2009, President Hotel, Kiev, Ukraine, 58

B31.Uyanikoglu A, Akyuz F, Ermis F, Pinarbasi B, Gul E, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Kaymakoglu S, Boztas G, Mungan Z. Is Osteoporosis an Extraintestinal Manifestation of Inflamaory bowel Disease?. Falk Symposium 169: Inflammation in the Intestinal Tract: Pathogenesis and treatment. May 15-16, 2009, President Hotel, Kiev, Ukraine, 57

B32.Uyanikoglu A, Akyuz F, Ermis F, Pinarbasi B, Baran B, Ekinci O, Besısık F, Boztas G, Okten A.  Giant Peritoneal Cyst Hidatic and Albendazol Induced Aplastik Anemia In Noncirrhotic Portal Hyperensive Patient Caused by Poraxismal Nocturnal Hemoglobinuria. 5th. APASL Single Topic Conference Responders; Chronic Viral Hepatitis B, C, D, Liver Cirrhosis, HCC. 17-20 May 2009, Istanbul, Turkey, P-125, 177

B33.Yonal O, Akyuz F, Ciftci H, Keskin F, Pinarbasi B, Uyanikoglu A, Ozdil S, Boztaş G, Besisik F, Kaymakoglu S, Mungan Z, Ökten A. What is the Cause of Iron Overload in HBV Related Chronic Liver Disease. 5th. APASL Single Topic Conference: Non Responders; Chronic Viral Hepatitis B, C, D, Liver Cirrhosis, HCC. 17-20 May 2009, Istanbul, Turkey, P-10, 115

B34.Pinarbasi B, Kaymakoglu S, Akyuz F, Issever H, Ermis F, Uyanikoglu A, Baran B, Hindilerden F, Şumnu A, Demir K, Besisik F, Cakaloglu Y, Mungan Z, Okten A. HBsAg Clearence After Long-term Follow-up In chronic Hepatitis B Patients treated With Interferon Alpha And Nucleos(t)ide Analogues. 44th Annuel Meeting Of the European Association fort he Study of the Liver. Journal Of Hepatology, supp1, vol.50, 2009, April 22-26, 2009. Copenhagen, Denmark, P-914, S332

B35.Akyuz F, Pinarbasi B, Ermis F, Uyanikoglu A, Mungan Z. What Is The Couse Of  Bleeding In Portal Hypertensive Patients? Digestive Disease Week. May 17-22, 2008, San Diego Convention Center, San Diego, CA, M1704

B36.Uyanikoglu A, Akyuz F, Ermis F, Pinarbası B, Gul E, Demir K, Ozdil S, Besisik F, Kaymakoglu S, Boztas G, Mungan Z. Azathioprine Toxicity In Inflammatory Bowel Disease. Falk Symposium 166: GI Endoscopy Standarts and Innovations. September 18-19, 2008, Congress Center Mainz, Germany, 65

B37.Uyanikoglu A, Davutoglu C, Zeybek E, Danalioglu A, Guney M. Lower Gastrointestinal Endoscopic Results For 6 Years In Our Internal M. Clinic: Evaluation Of 1554 Patients. Falk Symposium 166. GI Endoscopy Standarts and Innovations. September 18-19, 2008, Congress Center Mainz, Germany, 27 

B38. Akyuz F, Pinarbasi B, Ermis F, Uyanikoglu A, Mungan Z. What Is The Couse Of  Bleeding In Portal Hypertensive Patients? European Bridging Meeting 2007 and EAGE Postgraduate Course. November 22nd-24th. Magdeburg, Germany,  32

 B39.Benzer M, Uyanikoglu A, Guney M, Cetin G, Cevik M, Ozkan O. Relation Between Anemia and BehÇet's Disease Duration and Activity. 11. International Congress on BehÇet's Disease. Clinical and Experimental Rheumatology Antalya 2004. D43, S-108

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bÖlümler :

C1.Biliyer ve Pankreatik Tıkanıklığının Tedavisi: Endoprotezler ve Nazobiliyer/Nazopankreatik Dren Yerleştirme. BÖlüm 30. Gastroenterolojik İşlemler El Kitabı. Çeviri EditÖrü: DoÇ. Dr. Ahmet Danalıoğlu. İstanbul Medikal Yayıncılık 2010. 214-228

C2.Sıvı Birikimlerinin Tedavisi. BÖlüm 31. Gastroenterolojik İşlemler El Kitabı. Çeviri EditÖrü: DoÇ. Dr. Ahmet Danalıoğlu. İstanbul Medikal Yayıncılık 2010. 229-234 

C3. ÇÖlyak Hastalığı. BÖlüm 39. Gastroenteroloji El Kitabı. Tadaka Yamata. Çeviri EditÖrleri: Prof. Dr. Sabahattin Kaymak, DoÇ. Dr. Filiz Akyüz. İstanbul Medikal Yayıncılık 2009. 309-313

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.Uyanikoglu H, Tatli F, Uyanikoglu A. Should colonoscopy screening be performed in patients with adnexal mass? J Turgut Ozal Med Cent 2018;25(1):57-9. DOI: 10.5455/jtomc.2017.12.153

D2.Dursun H, Uyanikoglu H, Uyanikoglu A, Sabuncu T. Incidences of irritable bowel syndrome and its subtypes in patients with polycystic ovary syndrome. J Clin Anal Med 2018;9(4): 329-32. DOI: 10.4328/JCAM.5755

D3.Uyanıkoğlu A, Uyanıkoğlu H. Gebelerde ve Emziren Annelerde Hepatit B YÖnetimi. Güncel Gastroenteroloji Mart 2017; 57-60

D4.Cindoğlu Ç, Uyanıkoğlu A, Sert U, Yenice N. Helicobacter pylori eradikasyonunda ardışık 5+5 (10) günlük ve ardışık 7+7 (14) günlük tedavilerin karşılaştırılması [Comparison of 10 and 14 days sequential therapy for the eradication of helicobacter pylori]. akademik gastroenteroloji dergisi 2017; 16(3): 91-96

D5.Uyanıkoğlu A, Sert U, Cindoğlu Ç. Peptik ülserli hastalarda ikinci basamak Helicobacter pylori eradikasyonunda bizmut bazlı 4'lü ve levofloksasin bazlı 3'lü tedavilerin karşılaştırılması: Tek merkezli pilot Çalışma [Comparison of levofloxacin-based triple therapy with bismuth-based quadruple therapy for the second-line eradication of Helicobacter pylori in peptic ulcer disease: A single-center pilot study]. Endoskopi [Endoscopy] 2017; 25(1): 07-09

D6.Uyanikoglu A, Aydin F, Uyanikoglu H, Yenice N. Acute Viral Hepatitis B with a Severe Clinical Course in Pregnancy: A Case Report [Gebelikte Ciddi Seyirli Akut Viral Hepatit B: Olgu Sunumu]. Viral Hepat J 2016;22(3):108-110. Doi: 10.4274/vhd.24119

D7. Uyanıkoğlu H, Sayın Z, Uyanıkoglu A. Gebelik son trimesterde akut biliyer pankreatit atağı ve yÖnetimi: olgu sunumu Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2016; 15(3):

D8. Uyanıkoğlu A, Elkan H, Çelik M, Uyanıkoğlu H, Deliablata NKolonoskopi ile tanı konulan ve cerrahi olarak rezeke edilen apendiks mukosel: olgu  sunumu ve literatürün gÖzden geÇirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2016; 15(2):

D9.Uyanikoglu A, Sert U, Cetin B, Yenice N. The Distribution Clinical and Demographic Features of HBsAg Positive Patients in Şanlıurfa [Şanlıurfa YÖresinde HBsAg Pozitif Hastaların Klinik Dağılımı ve Demografik].  Viral Hepatitis Journal 2015; 21(3): 89-93. Doi: 10.4274/vhd.54227

D10.Uyanıkoğlu A, Nar H, Şeker A, Yücel Y, Adın F, Yenice N. Bulbus psododivertikülde Mide Çıkış Obstrüksiyonuna Neden Olan ve Gastroskopi ile Mideye Alınması Sonrası İleus Gelişen Bezoar: Olgu Sunumu ve Literatürün GÖzden GeÇirilmesi. [Bezoar Which Grown in bulb Psododiverticulum Causing Gastric Outlet Obstruction and Causing Ileus After Removed to in Stomach by Gastroscopy: A Case Report and Literature Review]. Endoskopi [Endoscopy]2015 23(2): 58-61

D11.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Boztaş G. Duodenal Crohn Hastalığı.   Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2015; 14(2): 48-49

D12.Uyanıkoğlu A. Kolorektal Kanser Taramasında Yeni YÖntemler. Güncel Gastroenteroloji 2015; 19(3): 157-60.

D13.Uyanıkoğlu A, Sert U, Nar H, Yenice N. Occult Hepatitis B Reactivation After Chemoteraphy: A Case Report [Kemoterapi Sonrası Okkült Hepatit B Reaktivasyonu: Olgu]. Viral Hepatit Dergisi [Viral Hepatitis Journal]. Viral Hepatitis Journal 2015; 21(2): 56-58. Doi: 10.4274/vhd.36025.

D14.Yücel Y, Aktümen A, Aydoğan T, Uyanıkoğlu A, Şeker A, GÖzeneli O, ÖzgÖnül O, Terzi A, UzunkÖy A. Alt gastrointestinal sistem endoskopisi: 1800 olgunun retrospektif analizi ve kolorektal kanser sıklığının belirlenmesi. [Lower gastrointestinal system endoscopy: Retrospectively analysis of 1800 cases and determination of the frequency of colorectal cancer]. Endoskopi [Endoscopy]2015 23(1): 6-8.

D15.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Kaymakoğlu S. Treatment of Hepatocellular Cancer Due to Hepatitis Delta with Yttrium-90 Radioembolization in a Patient with Cirrhosis: A Case Report [Delta Hepatitine Bağlı Sirozlu Hastada Hepatosellüler Kanserin Yttrium-90 ile Radyoembolizasyon Tedavisi: Olgu Sunumu]. Viral Hepatit Dergisi [Viral Hepatitis Journal]. Viral Hepatitis Journal 2014; 20(3): XX. Doi: 10.4274/vhd.69775.

D16.Aydoğan T, Karababa F, YalÇın S, Selek S, Ulaş T, Arslan İ, Uyanıkoğlu A, Nar H. The Use of Citalopram in Irritable Bowel Syndrome: A prospective Study. [İrritabl Barsak Sendromu'nda Sitalopram Kullanımı].  Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi [Journal of Harran University Medical Faculty]. 2014; Cilt 11. Sayı 2, 123-129.

D17.Arslan İ, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Yenice N. Otoimmün Hepatite Bağlı Karaciğer Sirozu ve Gastrointestinal NÖroendokrin TümÖr Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu [Association of gastrointestinal neuroendocrine tumor and autoimmun hepatitis induced liver cirrhosis:A rare case report]. Yeni Tıp Dergisi 2014;31:128-130.

D18.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Altun R, Yenice N. Erişkin dÖnemde üst Gastrointestinal Sistem kanaması İle Prezente Olan Henoch-schlein LÖkoklastik Vasküliti, Endoskopik Bulguları: Olgu Sunumu [Henoch-schlein  Vasculitis In An Adult Presenting With Upper gastrointestinal Bleeding-Endoscopic Findings: A Case Report].  Endoskopi [Endoscopy] 2014; 22(2): 41-43

D19.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Rastgeldi Y, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi ÇÖlyak Hastalarıının Demografik ve Laboratuvar Özellikleri. Güncel Gastroenteroloji 2014; 18(3): 339-341

D20.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermis F, Demir K, Sadakat Ö, Beşışık F, Kaymakoğlu S, Boztaş G, Mungan Z. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel 

      disease [İnflamatuvar barsak hastalığının ekstraintestinal tutulumu].

      Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic

      Gastroenterology] 2014; 13(1): 18-21

D21.Uyanıkoğlu H, Uyanıkoğlu A, Yenice N. Gebelik ve Akut Pankreatit. Güncel Gastroenteroloji 2014; 18(2): 244-248

D22.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. Erzurum yÖresi 2002-2004 ve 2010-2012 yıllarında saptanan Özofagus kanserlerinin karşılaştırılması [Comparison of esophageal cancer patients in the Erzurum region in two periods (2002-2004 and 2010-2012)]. Endoskopi [Endoscopy] 2014; 22(1): 4-7  

D23.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Öztürk Y. Erzurum ve Çevresinde Erişkin Popülasyonunda Endoskopik ÇÖlyak (Gluten) Hastalığı Sıklığı [The Incidence of Endoscopic Celiac (Gluten) Disease in the Erzurum Area in adult Population]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2013; 12(1): 13-16

D24.Nar H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Yenice N. Amilaz yüksekliği ile Prezente Olan ÇÖlyak Hastası [A Celiac Patient Prezenting With Hyperamylasemia: A Case Report]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2013; 12(1): 30-31

D25.Ermis F, Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Demir K, Beşışık F, Kaymakoğlu S. Has the Role of Diagnostic Laparoscopy in a Single Gastroenterology Unit Changed Over 20 Years? [Gastroenterolojide 20 yılda Tanısal Laparoskopinin Yeri Değişti mi?]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2013; 12(1): 6-8

D26.Nar H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Hepatit C Hastalarının Değerlendirilmesi [Evaluation of Hepatitis C Patients in Şanlıurfa Region]. Viral Hepatit Dergisi [Viral Hepatitis Journal]  2013; 19(2): 62-66 Doi: 10.4274/Vhd.74429

D27.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Albayrak F, Öztürk Y, Tay A, Kibar Yİ. GenÇ yaşta hepatsellüler Karsinoma İle Prezente Olan, Hepatit B'ye Bağlı İki Karaciğer Sirozu Vakası [Two Cases with Liver Cirrhosis Secondary to Hepatitis B that Prezented with Hepatocellular at Young Age]. Dicle Tıp dergisi [Dicle medical Journal] 2013; 40(1): 131-133

D28.Uyanıkoğlu A, Keşküş İHH. Kolesistolityazis, Kolesistektomi ve Kolesistektomi Komplikasyonları. Güncel Gastroenteroloji 2013; 17(3): 252-255

D29.Nar H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Akdemir M, Yenice N. üst gastrointestinal sistem kanaması ile gelen Hirschprung hastası: Olgu Sunumu [A Hirschsprung patient admitted with upper gastrointestinal bleeding: case report]. Endoskopi [Endoscopy] 2013; 21(1): 25-27

D30.Uyanıkoğlu A, Ermiş F, Akyüz F, Mungan Z. GastroÖzofageal Reflü Hastalığı. Güncel Gastroenteroloji Mart 2013; 39-45

D31.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Albayrak F, Aktaş F, Binici DN, Öztürk Y. Erzurum İli ve Çevresinde Kan DonÖrlerinde Hepatit B Seroprevalansı [Seroprevalance of Hepatitis B Among Healty Blood Donors in Erzurum region]. Viral Hepatit Dergisi [Viral Hepatitis Journal]  2012; 18(3): 91-93 doi:10.4274/Vhd.44153

D32.Uyanıkoğlu A, Ermiş F, Akyüz F, Mungan Z. İmpedans pH-Metre. Güncel Gastroenteroloji Aralık 2012; 268-271

D33.Albayrak A, Coşkun M, Uyanıkoğlu A, Bayır Y, Yılmaz H, Kibar Yİ, Tay A, Albayrak F. Kronik Hepatit Delta'sı Olan Hastaların Pegile İnterferon Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi [The Evaluation of Pegylated Interferon Therapy in Patients with Chronic Hepatitis Delta]. Viral Hepatit Dergisi [Viral Hepatitis Journal]  2012; 18(2): 68-70, doi: 10.4274/Vhd.32032

D34.Uyanıkoğlu A, Altuntaş B, Aydoğan T, Nar H, Yenice N. Gastroskopi ile tanı

konulan orta Özofagus (Parabronşial) divertikülü: 2 olgu sunumu ve  literatürün gÖzden geÇirilmesi [Mid-esophageal (parabronchial) diverticulum diagnosed by gastroscopy: report of two cases and review of literature] Endoskopi [Endoscopy] 2012; 20(3): 89-91

D35.Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Beşışık F. Hereditery hemorrhagic Telangiectasia [Herediter Hemorajik Telenjiektazi]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2012; 11(2): 44

D36.Altuntaş B, Uyanıkoğlu A, Ceran S, sunam GS, Bayram M. Özefagusun Parabronşiyal Divertikülü [parabronchial diverticulum of Esophagus: Report of Case]. Journal of Clinical and Analytic Medicine, doi: 10.4328/JCAM.1164

D37.Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Demir K, Kaymakoğlu S. Extrahepatic   

Manifestations of Chronic Hepatitis Viral Hepatitis: Possible Associated Complication Must Not Be Forgotten In Daily Clinical Practice [Kronik Viral Hepatitlerde Ekstrahepatik Bulgular: Günlük Klinik Pratikte Unutulmaması Gereken Bir Nokta]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2012; 11(3): 110-112

D38.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Beşışık F, Ökten A. Giant Peritoneal Cyst Hydatid and Albendazole-Induced Aplastic Anemia in Noncirrhotic Portal Hypertansive Patient [Nonsirotik Portal Hipertansiyonlu Hastada Dev Peritoneal Kist Hidatik ve Albendazole Bağlı Aplastik Anemi]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Gastroenterology] 2012; 11(1): 32-34

D39.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Klasik 3'lü Tedavi Doğu Anadolu BÖlgesinde Halen Etkilidir [Classic Triple Therapy of Helicobacter Pylori Eradication Still an Effective Treatment in Eastern Anatolia]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish journal of Academic Gastroenterology] 2012; 11(1): 24-28

D40.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, UÇar Ş, Kibar Yİ, Tay A, Öztürk Y. Endoskopi yapılan Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı [Frequency of Helicobacter Pylori in Patients Underwent Endoscopy]. Dicle Tıp Dergisi [Dicle Medical Journal] 2012; 39(2): 197-200

D41.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Öztürk Y. İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Hepatosteatoz Sıklığı [The Frequency of Hepatosteatozis in Inactive Hepatitis B Carriers]. Viral Hepatit Dergisi [Viral Hepatitis Journal] 2011; 17(2): 62-65

D42.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Danalıoğlu A. Peptik ülser ve Kanser Teşhisinde Özofagogastroduodenoskopi [Esophagogastroduodenoscopy for Peptic Ulcer and Cancer]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Gastroenterology] 2011; 10(3): 108-111

D43.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Albayrak F. Servikal Özofagusta Yabancı Cisim (Tavuk Kemiği): Endoskopla Çıkarılması, Vaka Sunumu ve Literatürün GÖzden GeÇirilmesi [Foreign Body (chicken Bone) of the Cervical Esophagus: Endoscopic Removel, Case Report and Review of the Literature]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2011; 10(3): 128-130

D44.Binici DN, Koca T, Güneş N, Kabalar E, Öztürk Y, Uyanıkoğlu A. Özofagusun KüÇük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu [Small Cell Carcinoma of Esophagus: A Case Report]. Akademik Gastroenteroloji Dergisi [The Turkish Journal of Academic Academic Gastroenterology] 2011; 10(3): 125-127

D45.Uyanıkoğlu A, Akyuz F, Ermiş F, Demir K. Endosonografi ile Tanı konulan Ektopik Pankreas: Olgu Sunumu [Ectopic pancreas Diagnosed by Endosonography: A Case Report]. Endoskopi [Endoscopy] 2011; 19(3): 101-103

D46.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Kibar Yİ. Olgu Sunumu: Servikal Özofagusta Dev Inlet Patch [Case Report: Giant Inlet Patch In Cervical Esophagus]. Endoskopi [Endoscopy] 2011; 19(2): 75-76

D47.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Aslan S. Tetrasikline Bağlı Özofajit [Tetracycline-Induced Esophagitis]. Endoskopi[Endoscopy] 2011; 19(2): 62-64

D48.Uyanıkoğlu A, Danalıoğlu A, Davutoğlu C, Alimoğlu A, Baş G. Akut üst Gastrointestinal Sistem Kanaması: Endoskopi SonuÇlarının Retrospektif Değerlendirmesi [Acute Upper Gastrointestinal Bleeding: Retrospective Evaluation Of Endoscopic Records] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [J Ist Faculty Med] 2008; 71: 120-123

D49.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Toğan M, Gültepe İ. Ranitidin Bizmut Sitrat ve Klaritromisin ile Alternatif Helikobakter Pylori Tedavisi [Ranitidine-Bismuth Citrate And Claritromycin Double Therapy As Alternative Strategy For Helicobacter Pylori Treatment]. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [J Ist Faculty Med] 2008; 71: 61-64

D50.Uyanıkoğlu A, Aksoy Ö, Avcı S, Çakırca M, Danalıoğlu A, Tükek T. üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarımızın Değerlendirilmesi [Evaluation Of Our Patients Of Upper Gastrointestinal Bleeding]. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2007; 5(1-2-3): 17-20

D51.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Danalıoğlu A. Mide Rezeksiyonlu Hastaların Endoskopik Değerlendirmesi [Endoscopic Evaluation Of Patients With Gastric Resection].  İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [J Ist Faculty Med] 2006; 69: 102-104

D52.Uyanıkoğlu A, Hurşitoğlu M, Çıkrıkoğlu MA, DemirdÖğen Denli F, Tükek T. Valvülopatili ve Pulmoner Hipertansiyonlu Antifosfolipid Sendromu [Antiphospholipid syndrome With Valvulopathy And Pulmonary Hypertencion] Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2006; 4(1): 28-30

D53.Benzer M., Uyanıkoğlu A, Çevik M, Çetin G, Güney M. BehÇet Hastalığında Anemi Sıklığı [Prevalance Of Anemia In Behcet Disease]. Tıp Araştırmaları Dergisi 2006: 4 (1): 14-17

D54.Güney M,  Erhan N, Canbaz B, Doğan AN, Arslan S, Yılmaz D, Uyanıkoğlu A. Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde Yatan Hastalarda Trombositoz Sıklığı ve Etyolojik FaktÖrler [Frequency And Etiological factors Of Thrombocytosis Inpatients Population At The Bezm-i Alem Valide Sultan Vakif Gureba Training Hospital Internal medicine Clinic]. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2005; 3(3): 138-143

D55.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Zeybek E, Danalıoğlu A. İç hastalıkları Endoskopi ünitesi 6 Yıllık Alt Gastrointestinal Endoskopi SonuÇları [The Results Of Lower Gastrointestinal Endoscopic For Last 6 Years In Internal Medicine Clinic]. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2005; 3(3): 131-134

D56.Çakırca M, Davutoğlu M, Afacan İ, SÖnmez G,  Şen AK, Uyanıkoğlu A. Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması Sıklığı ve Diyabet Süresi, Vücut Kitle İndeksi ile Olan İlişkisi [The Incidence Of Non-alcoholic Hepatosteatozis In Type II diabetes Mellitus And It's Relation To Duration Of Diabetes, body Mass Index]. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2005; 3(3): 124-127

D57.Benzer M, Uyanıkoğlu A, Çevik M, Çetin G, Güney M. BehÇet Hastalığında Anemi Türleri [Type Of Anemia Associated With Behcet's Disease]. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2004: 26 (2): 50-55

D58.Güney M, Uyanıkoğlu A, Benzer M, Okuturlar Ö, Zeybek E, Erhan N. Kliniğimizde İzlenen Trombositopenik Vakaların Etiyolojik AÇıdan Değerlendirilmesi [Etiological Evaluation Of Our Hospitalized Thrombocytopenic Patients]. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2004; 2(2): 83-86

D59.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, SÖnmez G, Kayataş K. GAVE Sendromu; Olgu Sunumu [GAVE Syndrome; A Case Report]. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2004; 2(2): 87-88

D60.SÖnmez G, Çakırca M, Bahtiyar İ, Uyanıkoğlu A, Yıldız Ö. Tip 2 Diyabetik Hastalarda AÇlık Plasma Homosistein Seviyesi ile Mikroalbüminüri ve Kreatinin Klirensi Arasındaki İlişki [The Relationship Between The Plasma Homocystein Concentration With Microalbuminuria And Creatinin Clearence In Type Two Diabetic Patients]. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2003; 2(1): 28-32

D61.Uyanıkoğlu A, Benzer M, Güney M, DemirdÖğen Denli F. WaldenstrÖm Makroglobülinemisi [WaldenstrÖm's Macroglobulinemia]. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2003; 1(3): 160-161

D62.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Davutoğlu M, Güney M, Erhan N, Çakırca M. Özofagus Varislerinin Tedavisinde Endoskopik Bant Ligasyonu [Endoscopic Band Ligation In The Treatment Of Esophageal Varices]. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2003; 25(2): 82-85

D63.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu M, Güney M, Bayraktar T, Kurt T, Erhan N. 15-30 Yaş Arası GenÇ Kadınlarda Mitral KapakÇık Prolabsusu Sıklığının Araştırılması [The Incidence Of Mitral Valve Prolabse Among young Females Aged 15 to 30 Years]. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2003; 1(1): 33-35.

D64.Uyanıkoğlu A, Benzer M, Güney M. Agamaglobülinemi ile seyreden "'Common Variable Immundeficiency Disease" [Common Variable Immundeficiency Disease Accompanied By Agammaglobulinemia]. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 24(3): 155-157

D65.Uyanıkoğlu A, Yaşar E, DemirtunÇ R. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbüminürinin Koroner Arter Hastalığını Belirlemedeki Önemi [The Significance Of Microalbuminuria To Identify Coronary Artery Disease]. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 24(3): 127-132

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sÖzlü bildiriler:

E1.Uyanıkoglu A, Cindoğlu Ç, Yenice N. Nadir gÖrülen hastalıklar gerÇekten nadir mi? Nedeni bilinmeyen hepatosplenomegali hastalarında Gochea tarması. 35. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2016; (suppl.1): 21-24 Kasım 2018, Antalya, Türkiye,  SB-081

E2.Uyanıkoglu A, Ağan CZ, Cindoğlu Ç, Yenice N. Helikobakter pilori insidansı hastalıklara gÖre değişiyor mu?. istEUS 2018: 14-15 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye,  SB

E3.Uyanikoglu A, Yildiz R, Ağan ZC, Erel O, Sabuncu TDynamic Thiol/disulpide homeostazis and serum IMA concentration in patients with acute pancreatitis. 34. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2017; 23(suppl.1): 50. Aralık 2017, Antalya, Türkiye,  SB-039

E4.Uyanikoglu A, Cindooglu C, Koyuncu I, Yenice N. Evaluation of urotensin-2 levels in patients with helicobacter positive peptic ulcer; at the pre and post eradication theraphy. 34. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2017; 23(suppl.1): 50. Aralık 2017, Antalya, Türkiye,  SB-

E5.Kürbüz E, Kiriş M, Uyanıkoğlu A. Şanlıurfa YÖresinde GÖRH Batıya GÖre Sık mı? 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  OSS-09, S396

E6.Uyanıkoğlu A, Aydın F, Altunbaş R, Kaş F, Cindoğlu Ç, Yenice N. Siroz Etyolojisinde NASH'in Yeri Nedir?. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongre Kitabı. 8-10 Ekim 2015, Afyon, SB-10, 82

E7.Uyanıkoğlu A, Sert U, Aydoğan T, Uyanıkoğlu H, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Gebe Hepatit B'li Hastalarda Takip ve Tedavi. 10. Ulusal Hepatoloji Kongre Kitabı. 27-30 Mayıs 2015, İstanbul, SB-009, 129

E8.Uyanıkoğlu A, Cindoğlu Ç, Dursun H, Nar H, Aydoğan T, Uyanıkoğlu H, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Asitli Hastaların Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Hepatoloji Kongre Kitabı. 27-30 Mayıs 2015, İstanbul, SB-010, 134

E9.Uyanıkoğlu A, Dursun H, Rastgeldi Y, Yenice N. ÇÖlyak Hastalığı ile Helicobacter Pylori Arasında İlişki Var mı? 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kongre Kitabı. 25-30 Kasım 2014, Antalya, SB-39, 128

E10.Uyanıkoğlu A, Dursun H, Nar H, Aydoğan T, Yenice N. Şanlıurfa YÖresinde Erişkinlerde Akut Hepatit A'ya Dikkat. 11. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 25-30 Eylül 2014, Kıbrıs, SB S-006, 5

E11.Aydoğan T, Uyanıkoğlu A, Nar H, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Gastroskopi ve Patoloji SonuÇlarının karşılaştırılması. XI. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gastroenteroloji Sempozyumu. 10-11 Mayıs, 2013, Malatya, SB S-137

E12.Uyanıkoğlu A, Binici DN, Coşkun M. Erzurum YÖresi 2002-2004 ve 2011-2012 Yıllarında Saptanan Özofagus Kanserlerinin Karşılaştırılması. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 50. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  SB-74

E13.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Pınarbaşı B, Baran B, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z, Kaymakoğlu S. İnflamatuar Barsak Hastalığında İnfliximab: Yan Etkilere Dikkat 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20(supp1): 25 14-18 Ekim 2009, Ankara, Türkiye,  SB-49

E14.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Arıcı S, Baş G, Çakırca M, Ermiş F, Mungan Z. Kolesistolitiyaz, Kolesistektomi ve GastroÖzofageal Reflü: İmpedans pH ile Değerlendirme. 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20(supp1): 19, 14-18 Ekim 2009, Ankara, Türkiye,  SB-36

E15.Pınarbaşı B, Kaymakoğlu S, Akyüz F, İşsever H, Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Baran B, Hindilerden F, Şumnu A, Demir K, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Ökten A. Kronik B Hepatitinde İnterferon ve Nüleoz(t)id Analogu Tedavileri ile sağlanan HBsAg kaybı. 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-13 Haziran 2009, Grand Efes Swissotel, İzmir, Türkiye, SB-6, 34-35

E16.Baran B, Kaymakoğlu S, Pınarbaşı B, Akyüz F, Uyanıkoğlu A, Ermiş F, Demir K, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Mungan Z. HBeAg-pozitif Kronik B Hepatitinde Tedavi ile Sağlanan HBeAg Serokonversiyonunun Kalıcılığı. 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı,  10-13 Haziran 2009, Grand Efes Swissotel, İzmir, Türkiye SB-4, 30-31

E17.Pınarbaşı B, Kaymakoğlu S, Akyüz F, İşsever H, Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Baran B, Hindilerden F, Şumnu A, Demir K, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Ökten A. Kronik B Hepatitinde İnterferon ve Nükleoz(t)id tedavisi ile Sağlanan HBs Ag Kaybı. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2008; 19(supp1): 36, 12-16 Kasım 2008, Adana, Türkiye, SB-55

E18.Pınarbaşı B, KüÇükkaya R, Ermiş F, Akyüz F, Uyanıkoğlu A, HanÇer VS, YÖnal İ, Demir K, Mungan Z, Ökten A, Kaymakoğlu S. Splanknik ve VenÖz Trombozda JAK-2 Gen Mutasyon Pozitifliği. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2008; 19(supp1):6, 12-16 Kasım 2008, Adana, Türkiye SB-1

E19.Pınarbaşı B, KoÇ AO, Özden I, Bilge O, Akyüz F, Uyanıkoğlu A, Ermiş F, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z, Çakaloğlu Y, Ökten A, Kaymakoğlu S. Karaciğer Transplant Adaylarında Pretransplant DÖnem Mortaliteyi Belirlemede MELD skoru Eşik Değeri Ne olmalıdır? 6th National Hepatology Meeting of TASL Hepatology2007; 1(supp 1):30,  june 7-10, 2007, İstanbul, Türkiye. SB-8

E20.Uyanıkoğlu A, Zeybek E, Elaslan S, Davutoğlu C, Davutoğlu M, Güney M, Danalıoğlu A. Son Altı Yıldaki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopi SonuÇlarımız. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(supp 1): 46. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya, Türkiye SB-08/8

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildirileri:

F1.Uyanıkoğlu A, DikeÇ B, Akın M, Uyanıkoğlu H, Dusak A. Nadir gÖrülen bir hastalık: psodomiksoma peritonei. 34. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2017. 1-6 Aralık 2017, Antalya, P-139

F2.Uyanıkoğlu A, Erdoğdu A, Konca A, Dusak A. HCV'ye bağlı karaciğer sirozlu hastada Ledipasvir/sofosbuvir ve ribavirin tedavisi sonrası ortaya Çıkan HCC: olgu sunumu. 11. Hepatoloji Kongresi, 17-21 Mayıs 2017 Antalya, P-0974

F3.Uyanıkoğlu A, Yıldız R, Karakaş H, Yenice N. Akut hepatit ayırcı tanısında akut otoimmün hepatit unutulmamalıdır: olgu sunumu. 14. Hepatogastroenteroloji Kongresi. 5-8 Nisan 2017, Antalya, P-

F4.Uyanıkoğlu A, Yıldız R, Yenice N. Akut rekürren pankreatit, 2 farklı etyoloji, 2 olgu. 14. Hepatogastroenteroloji Kongresi. 5-8 Nisan 2017, Antalya, P-

F5.Uyanıkoğlu A, Cindoğlu Ç, Sert U. Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Klasik 3'lü tedavi mi? Ardışık Tedavi mi? 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-241, S275

F6.Cindoğlu Ç, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, KoÇarslan S, ürtekin A, Dursun A, Sert U. Peptik ülserli Hastalarda Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Ardışık 5+5 (10) Günlük ve 7+7 (14) Günlük Ardışık tedavilerin Karşılaştırılması. 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-240, S275

F7.Uyanıkoğlu A, Şeker A, Yenice N. Subepitelyal TümÖrlerin Tanısında Endosografinin Yeri ve Hasta YÖnetimi: 3 Olgu Sunumu. 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-223, S258

F8.Uyanıkoğlu A, ÖzgÖnül A, KoÇarslan S. GenÇ Yaşta Kolorektal Kanser: Olgu Sunusu. 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-173, S212

F9.İzgi MA, Ekmen MÖ, Uyanıkoğlu A. Noretisteron Enantat-Estradiol Valerata Bağlı Toksik Hepatit: Olgu Sunumu. 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-156, S200

F10.Aydın F, Uyanıkoğlu A, Ulaş T, Karakaş EY, Dursun H, Yüksekyayla H, Sezgin B, Aydoğan T, Yenice N. Kompanse ve Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Serum ürotensin-2 Düzeyinin Patogenezde Rolü Var mı? 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-134, S185

F11.Aydın F, Uyanıkoğlu A, Ulaş T, Karakaş EY, Dursun H, Yüksekyayla H, Kaş F,  Yenice N. Kompanse ve Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Serum Nesfatin Düzeyinin Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-133, S185

F12.Uyanıkoğlu A, ürtekin A, Sever S, Dursun H, Yüksekyayla H, Uyanıkoğlu H. Tipik Malabsorbsiyon Semptomları ve Epilepsi ile Prezente Olan Gluten Olgusu. 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-091, S147

F13.Aydın F, Uyanıkoğlu A, Ulaş T, Karakaş EY, Dursun H, Yüksekyayla H, Urtekin A, Aydoğan T, Yenice N. Serum Prolidaz Düzeyi Fibroz/sirozu GÖsteren Bir Marker Olabilir mi? 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-124, S177

F14.Uyanıkoğlu A, KoÇarslan S, Boynikara H, Yenice N. Hepatosplenomegali ile Prezente Olan ve İleri Yaşta Tanı Konulan gaucher Hastalığı: Olgu Sunumu. 32. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26(suppl.1): 1-427. 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye,  P-004, S69

F15.Aydın F, Uyanıkoğlu A, Karakaş EY, Dursun H, Yüksekyayla O, Urtekin A, Kaş F, Altunbaş R. Mide NÖroendokrin TümÖrü: Olgu Sunumu. 17. Ulsal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı. 14-18 Ekim 2015, Antalya, P-107, 168

F16.ArcagÖk M, Uyanıkoğlu A, Çavdar E, Altunbaş R. Antifosfolipid Sendromu (AFS). 17. Ulsal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı. 14-18 Ekim 2015, Antalya, P-119, 173

F17.Binici DN, Timur Ö, Özmen S, Uyanıkoğlu A, GÖzcü H, Sevimli H. Erzurum BÖlge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kolorektal Kanser Saptanan Olgularımızın Özellikleri. 17. Ulsal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı. 14-18 Ekim 2015, Antalya, P-128, 177

F18.Binici DN, Timur Ö, Özmen S, Uyanıkoğlu A, Tanas S, GÖzcü H, sevimli H. Erzurum BÖlge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mide Kanseri Saptanan Olgularımızın Özellikleri. 17. Ulsal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı. 14-18 Ekim 2015, Antalya, P-129, 178

F19.Uyanıkoğlu A, Elkan H, Çelik M, Delibalta N. Kolonoskopi ile Tanı Konulan ve Cerrahi Olarak Rezeke Edilen Apendiks Mukosel: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongre Kitabı. 8-10 Ekim 2015, Afyon, P-002, 89

F20.Uyanıkoğlu A, Cindoğlu Ç, Yenice N. Kist Hidatik Rüptürüne Bağlı Asit İle Prezente Olan Yaşlı Hasta: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongre Kitabı. 8-10 Ekim 2015, Afyon, P-099, 127

F21.Uyanıkoğlu A, Nar H, Yenice N. Hepatit B+C Koinfeksiyonu'nun Telaprevirli 3'lü Tedavi ile başarılı tedavisi:Olgu Sunumu. 10. Ulusal Hepatoloji Kongre Kitabı. 27-30 Mayıs 2015, İstanbul, P-037, 155

F22.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Yenice N. İnaktif Hepatit B'li Hastada Kemoterapi Sonrası Ölümle SonuÇlanan Hepatit B Reaktivasyonu: Olgu Sunumu. 10. Ulusal Hepatoloji Kongre Kitabı. 27-30 Mayıs 2015, İstanbul, P-040, 156

F23.Uyanıkoğlu A, Nar H, Yenice N. Telaprevirli 3'lü Tedavide Hiperürismi ve Kreatin Yüksekliğine dikkat: Olgu Sunumu. 10. Ulusal Hepatoloji Kongre Kitabı. 27-30 Mayıs 2015, İstanbul, P-047, 158

F24.Uyanikoglu A, Aydoğan T, Nar H, Arslan İ, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Alt gastrointestinal Sistem Hastalıklarının Dağılımı: Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Kolonoskopi sonuÇları. 10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  25-29 Eylül 2013, Kıbrıs. P-142, 216

F25.Aydoğan T, Uyanıkoglu A, Nar H, Yenice N. Vaka Sunumu: Glutensiz Diyetle şikayetleri Düzelen Bir İBS Hastası. 10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  25-29 Eylül 2013, Kıbrıs. P-141, 215

F26.Uyanıkoglu A, Aydoğan T, Nar H, Cindoğlu Ç, Yenice N. Kolestaz Enzim Yüksekliği İle Prezente Olan amiloidoz: Olgu Sunumu. 10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  25-29 Eylül 2013, Kıbrıs. P-023, 69

F27.Uyanıkoglu A, Adoğan T, Nar H, Çetin B, Yenice N. Şanlıurfa YÖresinde inaktif hepatit B Taşıyıcılarında Hepatosteatoz Sıklığı. 10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  25-29 Eylül 2013, Kıbrıs. P-022, 68

F28.Uyanıkoğlu H, Sayın Z, Uyanıkoğlu A. Son Trimesterde Akut Biliyer Pankreatit Atağı ve YÖnetimi: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2013; 24(suppl.1): 230. 11-15 Eylül 2013, Antalya, Türkiye,  P-409

F29.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Rastgeldi Y, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Gluten Hastalarının demografik ve Laboratuvar Özellikleri. 30. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2013; 24(suppl.1): 226. 11-15 Eylül 2013, Antalya, Türkiye,  P-399

F30.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Altun R, Yenice N. Erişkin dÖnemde üst Gastrointestinal Sistem kanaması İle Prezente Olan henoch-schlein LÖkoklastik Vasküliti. 30. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2013; 24(suppl.1): 203. 11-15 Eylül 2013, Antalya, Türkiye,  P-342

F31.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Arslan İ, Yenice N. Şanlıurfa YÖresinde İnflamatuvar Barsak Hastalığı. 30. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2013; 24(suppl.1): 121. 11-15 Eylül 2013, Antalya, Türkiye,  P-150

F32.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Arslan İ, KoÇarslan S, Yenice N. Şanlıurfa YÖresinde gastroskopi Yapılan Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı. 30. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2013; 24(suppl.1): 115. 11-15 Eylül 2013, Antalya, Türkiye,  P-136

F33.Aydoğan T, Uyanıkoğlu A, Aksoy N, Arslan İ, Nar H, Ulaş T, Eren MA, Demir ME, Adar B. İrritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi. 30. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2013; 24(suppl.1): 63. 11-15 Eylül 2013, Antalya, Türkiye,  P-009

F34.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Dursun H, Yenice N. Akut Hepatit A Erişkin yaşta da GÖrülebilir: İki Olgu Sunumu. IX. Ulusal hepatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 28 Mayıs- 1 Haziran 2013, İstanbul, P-027, S-217

F35.Çetin B, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Arslan İ, Yenice N. Yüksek Viral Yüklü Gebelerde Son Trimesterde Anti-viral gerekli mi? Bir Olgu Sunumu. IX. Ulusal hepatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 28 Mayıs- 1 Haziran 2013, İstanbul, P-153, 172

F36.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Çetin B, Sert U. Şanlıurfa YÖresinde HBsAg (+) Hastaların Klinik Dağılımı ve Demografik Özellikleri. IX. Ulusal Hepatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 28 Mayıs- 1 Haziran 2013, İstanbul, P-059, 141

F37.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Çetin B, Yenice N. Şanlıurfa YÖresinde İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Kolelityazis Sıklığı. IX. Ulusal Hepatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 28 Mayıs- 1 Haziran 2013, İstanbul, P-050, 136

F38.Sert U, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Yenice N. Kemoterapi Sonrası Okkült Hepatit b reaktivasyonu. IX. Ulusal Hepatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 28 Mayıs- 1 Haziran 2013, İstanbul, P-019, 127

F39.Uyanıkoğlu A, Nar H, Aydoğan T, Yenice N. Şanlıurfa YÖresinde İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarının Demografik Özellikleri. XI. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gastroenteroloji Sempozyumu. 10-11 Mayıs, 2013, Malatya, S-144

F40.Nar H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Hepatit C Hastalarının Değerlendirilmesi. XI. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gastroenteroloji Sempozyumu. 10-11 Mayıs, 2013, Malatya, 141

F41.Nar H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Yenice N. Amilaz yüksekliği ile Prezente Olan ÇÖlyak Hastası. XI. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gastroenteroloji Sempozyumu. 10-11 Mayıs, 2013, Malatya, 136

F42.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Yenice N. Özofagosgastroduodenoskopi İle Tanı Konulan Farinks Kanseri Olgusu. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 119. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-106

F43.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Albayrak F, Sarıkaya F. Erzurum BÖlgesi Gastroskopi SonuÇları: 3980 Hastanın Değerlendirilmesi. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 116. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-100

F44.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Arslan İ, Yenice N. Şanlıurfa YÖresi Gastroskopi SonuÇlarının Değerlendirilmesi. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 138. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-139

F45.Çetin B, Çamlıbel H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Sezen Y, Ulaş T, Nar H, Yenice N. Sirotik Hastalarda QT Uzaması 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 193. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-232

F46.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Çetin B, Çamlıbel H, Sezen Y, Nar H, Ulaş T, Yenice N. Sirotik Kardiyomyopati?, Ekokardiyografi İle Diyastolik Disfonksiyonunun Araştırılması. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 193. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-231

F47.Uyanikoglu A, Akyüz F, Ermiş F, Kaymakoğlu S. Delta Hepatitine Bağlı Kompanse Karaciğer Sirozlu Hastada Hepatosellüler Kanserine Yttrium-90 İle radyoembolizasyon: Olgu Sunumu. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 231. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-298

F48.Uyanikoglu A, Altuntaş B, Coşkun M, Aydogan T, Nar H, Yenice N. Orta Özofagus (Parabronşial) Divertikülü: 2 Olgu Sunumu. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 269. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-361

F49.Uyanikoglu A, Davutoğlu C, Coşkun M, Binici DN, Albayrak F. İstanbul ve Erzurum YÖresi Gastroskopi SonuÇlarının Karşılaştırılması. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 302. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-416

F50.Uyanikoglu A, Aydogan T, Coşkun M, Nar H, Arslan İ, Yenice N. Şanlıurfa YÖresinde Erzurum YÖresine GÖre Daha az üst Gastrointestinel Malignite GÖrülmektedir. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 303. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-418

F51.Uyanıkoğlu A, Nar H, Cindoğlu Ç, Çetin B, Aydoğdu A, Aydoğan T, Yenice N.  Nadir Bir Pankreatit Nedeni: Akrep sokması, Olgu Sunumu. 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2012; 23(suppl.1): 320. 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye,  P-447

F52.Uyanıkoğlu A, Ermiş F, Boztaş G. Duodenal Crohn Hastalığı. 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi.  26-30 Eylül 2012, Kıbrıs. P-141, 104

F53.Uyanikoglu A, Batuk U, Aydogan T, Nar H, Kara A, Guldur ME, Kahraman M, Yenice N. The Comparison Of Helicobacter Pylori Diagnostic Methods. 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  26-30 Eylül 2012, Kıbrıs. P-118, 89

F54.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Ulaş T, Nar H, Yenice N. Derin aneminin Nadir Bir Nedeni: Gastrointestinal Stromal tümÖr (GİST). 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  26-30 Eylül 2012, Kıbrıs. P-72, 66

F55.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Öztürk Y. Disfaji İle Prezente Olan Eozinofilik Özofajit: Nadir Bir Özofajit Vakası. 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  26-30 Eylül 2012, Kıbrıs. P-71, 66

F56.Nar H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Yenice N, İnci M, Güler G. Proksimal Özofagustan değişik Bir Yabancı Cisim (Pipet) Çıkarılması: Vaka Sunumu.   9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  26-30 Eylül 2012, Kıbrıs. P-70, 66

F57.Uyanikoglu A, Nar H, Aydogan T, Aydin F, Ulas T, Yenice N. Primary Biliary Cirrhosis With Gluten Disease: A Case report. 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  26-30 Eylül 2012, Kıbrıs. P-55, 58

F58.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Çetin B, Çamlıbel H, Nar H, Yenice N. Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Polikliniğinden Takip Edilen Sirotik Hastaların Demografik Özellikleri 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı.  26-30 Eylül 2012, Kıbrıs. P-2, 29

F59.Uyanıkoğlu A, Nar H, Demir ME, Cindoğlu Ç, Aydoğan T, Yenice N. İleri Yaşta Akut BÖbrek Yetmezliği İle Prezente Olan ülseratif Kolit. X. Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Hepatogastroenteroloji Sempozyumu, konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı. 6-8 Eylül 2012, Akgün Otel, Elazığ, 119

F60.Albayrak A, Coşkun M, Uyanıkoğlu A, Ayhan ME, Kibar Yİ, Albayrak F, Yılmaz H. Son bir Yıl İçinde Tedavi ettiğimiz Kronik Deltalı Hastaların Demografik Özellikleri. XI. Viral Hepatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 12-15 Nisan 2012, Antalya PS05-04, 204

F61.Albayrak A, Coşkun M, Uyanıkoğlu A, Tay A, Yılmaz H, Kibar Yİ, Albayrak. Kronik Hepatit Delta Tedavisinde Nükleoz(t)id Tedavisi gerekli midir? XI. Viral Hepatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 12-15 Nisan 2012, Antalya PS05-03, 203

F62.Albayrak A, Uyanıkoğlu A, Öztürk Y, Günbey S, Albayrak F. Lamivudin Direnci Her BÖlgede Aynı mı? XI. Viral Hepatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 12-15 Nisan 2012, Antalya PS03-15, 132

F63.Albayrak A, Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Kibar Yİ, Albayrak F, Günbey S. Kronik Hepatit C'nin Pegileinterferon+ribavirin Tedavisi sırasında Alanin amino Transferaz Düzeyleri Ne Kadar Yüksek Seyredebilir? XI. Viral Hepatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 12-15 Nisan 2012, Antalya PS04-06, 179

F64.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Batuk U, Yenice N. Yaşlı Hastada Proksimal Özofagustan Kurutulmuş Et Çıkarılması: Vaka Sunumu. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Özet Kitabı. 8-11 Mart 2012, Karinna Otel, Uludağ. P-18, 45

F65.Uyanıkoğlu A, Nar H, Cindoğlu Ç, TaşÇıoğlu G, Sezgin B, Sabuncu T. Hipotroidi, Büyüme Gelişme Geriliği ve Tedavi Altındayken Hipertrigliseridemiye Bağlı Rekürren Pankreatit: Vaka Sunumu. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Özet Kitabı. 8-11 Mart 2012, Karinna Otel, Uludağ, P-19, 46 

F66.Kibar Yİ, Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Albayrak F. Opere Rektum Kanserli Rektal Kanama ve Anemi ile Prezente Olan  Radyasyon Proktitli Bir Olgu [A Case of Radiation Proctitis Who Rectal Cancer Operated Presenting with Rectal Bleeding and Anemia]. Dünya Gastroenteroloji Derneği BÖlgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası [WGO Regional Meeting With The 28th Turkish Gastroenterology Week]. 16-20 Kasım 2011, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011; 22(supp1): P-70, 150-151

F67.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Melikoğlu M, Binici DN, Tay A. Dermatitis Herpetiformis ile Prezente Olan 2 Gluten Vakası [Prezenting with Dermatitis Herpetiformis 2 Gluten Cases]. Dünya Gastroenteroloji Derneği BÖlgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası [WGO Regional Meeting With The 28th Turkish Gastroenterology Week]. 16-20 Kasım 2011, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011; 22(supp1): P-51, 141

F68.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. H Pylori Tedavisinde Klasik 3'lü Tedavi Doğu Anadolu BÖlgesinde Halen Etkilidir [Classic Triple Therapy of H Pylorı Eradication Still Effevtive Therapy in Eastern Anatolia Region]. Dünya Gastroenteroloji Derneği BÖlgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası [WGO Regional Meeting With The 28th Turkish Gastroenterology Week]. 16-20 Kasım 2011, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011; 22(supp1): P-40, 136-137

F69.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Kibar Yİ, Tay A, Öztürk Y. Doğu Anadolu BÖlgesinde Helicobacter Pylori Sıklığı [The Frequency of Helicobacter Pylorı in Eastern Anatolia]. Dünya Gastroenteroloji Derneği BÖlgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası [WGO Regional Meeting With The 28th Turkish Gastroenterology Week]. 16-20 Kasım 2011, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011; 22(supp1): P-39, 136

F70.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Öztürk Y, Özmen SA. Doğu Anadolu BÖlgesinde üst GİS Kanseri Saptanan Hastaların Gastroskopi ve Biyopsi  SonuÇları    [Eastern Anatolia Region Gastroscopy and Biopsy of Patients with Gastrointestinal Cancer]. Dünya Gastroenteroloji Derneği BÖlgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası [WGO Regional Meeting With The 28th Turkish Gastroenterology Week]. 16-20 Kasım 2011, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011; 22(supp1): P-24, 129

F71.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Aslan S. Tetrasiklin ve Doksisikline Bağlı Özofajit: 4 Vaka Sunumu [Tetracycline and Doxycycline Induced Esophagitis: 4 Case Report]. Dünya Gastroenteroloji Derneği BÖlgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası [WGO Regional Meeting With The 28th Turkish Gastroenterology Week]. 16-20 Kasım 2011, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011; 22(supp1): P-23, 129

F71.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Tay A, Öztürk Y, Kurt A. Doğu anadolu BÖlgesi Gastroskopik Antrum Biyopsi SonuÇlarının Değerlendirilmesi [Evaluation Of Eastern Anatolia Region Gastroscopic Antrum Biopsy Results]. Dünya Gastroenteroloji Derneği BÖlgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası [WGO Regional Meeting With The 28th Turkish Gastroenterology Week]. 16-20 Kasım 2011, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011; 22(supp1): P-17, 126

F72.Öztürk Y, Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Tay A. Koroziv Madde İçimine Bağlı Özofagus Yaralanması. 13. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 5-9 Ekim 2011, Belek, Antalya P-204, 260

F73.Öztürk Y, Uyanıkoğlu A, Coşkun M. Nar ÇiÇeği (Punica Granatum) Kullanımınına Bağlı akut Toksik Hepatit: Bir Olgu Sunumu. 13. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 5-9 Ekim 2011, Belek, Antalya P-206, 261

F74.Uyanıkoğlu A, Ayhan ME, Coşkun M, Albayrak F. Doğu Anadolu BÖlgesinde Gluten Hastalarının Özellikleri. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 28 Eylül-2 Ekim 2011, Antalya P139, 133

F75.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Albayrak F. Proksimal Özofagustan Yabancı Cisim Çıkarılması: Vaka Sunumu. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 28 Eylül-2 Ekim 2011, Antalya P-37, 81

F76.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Öztürk Y, Ayhan ME, Aslan S. İleri Yaşta Gluten teşhisi Konulan 2 Vaka. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 28 Eylül-2 Ekim 2011, Antalya P-35, 80

F77.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Öztürk Y. üst GİS Kanaması İle Prezente Olan Gastrointestinal TümÖr (GİST) Vakası. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 28 Eylül-2 Ekim 2011, Antalya P-33, 79

F78.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Albayrak F, Aktaş F, Binici DN, Öztürk Y. Doğu Anadolu BÖlgesinde Kan donÖrlerindeki HBsAg ve Anti-HBs Sıklığı. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı. 1-5 Haziran 2011, Ankara P-20, 62

F79.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Öztürk Y. İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Hepatosteatoz Sıklığı. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı. 1-5 Haziran 2011, Ankara P-79, 133

F80.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. Erzurum BÖlge Eğitim Hastanesi Gastroskopi SonuÇları. 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21(3)supp1:128, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-159

F81.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Demir K. Ektopik Pankreas. 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010;  21(3)supp1: 245, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-440

F82.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. Özofagusta Dev "'Inlet Patch". 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21(3)supp1: 241, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-427

F83.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z. Herediter Hemorajik Telanjiektazili (Osler Weber Rendu Sendromu) Olan Hastada Duodenuma APC Uygulaması. 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21(3)supp1: 233, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-408

F84.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. Doğu Anadolu BÖlgesinde üst Gastrointestinal Sistem Kanser Sıkılığı ve Dağılımı. 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21(3):190 supp1, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-304

F85.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. Erzurum ve Çevresinde Erişkin Popülasyonunda Gluten sıklığı. 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21(3)supp1: 183, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-288

F86.Akyüz F, Pınarbaşı B, Bozacı M, Baran B, Akyüz F, Uyanıkoğlu A, Demir K, Beşışık F, Özdil S, Boztaş G, Mungan Z, Yenen Ş, Kaymakoğlu S. Hepatit E Virusu Kriptojenik Karaciğer Sirozunda Etiyolojik Ajan Olabilir mi? 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21(3) supp1: 172, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-264

F87.Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN. Erzurum BÖlge Eğitim Hastanesi Gastroskopi SonuÇları. 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21(3) supp1: 128, 24-28 Kasım 2010, Antalya P-159

F88.Kurt A, Gelincik İ, Aktaş F, Demir M Uyanıkoğlu A. Gluten enteropatili Hastalarda MARSH Sınıflaması, Antigliadin IgA ve IgG Düzeyleri. Türk Patoloji Dergisi (Turkish Journal Of Pathology 2010; 26: 181). 20. Ulusal patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Osmangazi üniversitesi, Kongre Merkezi, Eskişehir, P-390

F89.Uyanıkoğlu A, Aksoy Ö, Çakırca M, Baş G, Tükek T. İdiyopatik Trombositopenik Purpura ve Splenektomi. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17(Ek 1):198. 6-10 Ekim 2010, Side-Antalya

F90.Çakırca M, Tükek T, Aydın Ş, Hurşitoğlu M,Yıldız SS, Uyanıkoğlu A, Yiğit Y, Özkan O, Kara O, Cordan İ. Leptospiroza Bağlı Multipl Organ Disfonksiyonu Sendromu. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Degisi 2010; 17(Ek 1):109. 6-10 Ekim 2010, Side-Antalya

F91.Akyüz F, Uyanıkoğlu A, Ermiş F, Pınarbaşı B, Baran B, Arıcı S, Mungan Z. Obezite ile GastroÖzofageal Reflü: 24 saatlik İmpedans-pH Çalışması. 26. Ulusal gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20(supp1): 182. 14-18 Ekim 2009, Ankara, P-328

F92.Uyanıkoğlu A, Beşışık F, Akyüz F, Demir K, Boztaş G. Herediter Hemorajik Telanjiektazili (Osler Weber Rendu Sendromu) Hastada Bevasizumab. 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20(supp1):141. 14-18 Ekim 2009, Ankara, P-235

F93.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Baran B, Akdemir M, Demir K, Beşışık F, Boztaş G. Spontan Fungal Peritonit. 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20(supp1): 94. 14-18 Ekim 2009, Ankara P-120

F94.Uyanıkoğlu A, Danalıoğlu A, Akyüz F, Pınarbaşı B, Güllüoğlu M, Kapran Y, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z, Kaymakoğlu S. Duodenum ve Mide ülserinde Etiyoloji Değişiyor mu? 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20(supp1): 46. 14-18 Ekim 2009, Ankara P-10

F95.Uyanıkoğlu A, YÖnal O, Ermiş F, Akyöüz F, Pınarbaşı B, ÇiftÇi S, Keskin F, Mungan Z. Fonksiyonel Dispepsi ve Melatonin. 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20(supp1): 43. 14-18 Ekim 2009, Ankara P-3

F96.Cordan İ, Kara O, Soysal Özen P, Aydın Ş, Yıldız E, Uyanıkoğlu A, Tükek T. Pansitopenili Hastalarda Etyoloji. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 16 Eylül-4 Ekim 2009, Belek-Antalya. P-152, 243

F97.Cordan İ, KoÇ Dikerdem D, Akdoğan F, Kara O, Hurşitoğlu M, Uyanıkoğlu A, Tükek T. Pansitopeni İle Prezente Olan İnfektif Endokardit. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 16 Eylül-4 Ekim 2009, Belek-Antalya. P-326, 293 

F98.Gedük A, Tükek T, Uyanıkoğlu A, Celepkulu T. GeÇ Tanı Konulmuş ÇÖlyak Vakası 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 16 Eylül-4 Ekim 2009, Belek-Antalya. P-247, 269  

F99.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Pınarbaşı B, Baran B, Demir K, Beşışık F, Güllüoğlu M, Önel D, Bozacı M, Badur S, Mungan Z, Kaymakoğlu S, Kronik Hepatit B ve C Koenfeksiyonu. 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-13 Haziran 2009, Grand Efes Swissotel, İzmir, P-119, 324-325

F100.Uyanıkoğlu A, Kaymakoğlu S, Pınarbaşı B, Akyüz F, Ermiş F, Danalıoğlu A, Demir K, Beşışık F, Özdil S, Boztaş G, Çakaloğlu Y, Mungan Z. Kronik C Hepatitinde Kalıcı Virolojik Cevabın Kalıcılığı. 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-13 Haziran 2009, Grand Efes Swissotel, İzmir, P-110, 306-307

F101.Uyanıkoğlu A, Demir K, Akyüz F, Hatipoğlu E, Beşışık F, Boztaş G. Karaciğerde Kütle ile Prezente Olan Fasciola Hepatica. 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-13 Haziran 2009, Grand Efes Swissotel, İzmir, P-63, 212-213

F102.YÖnal İ, Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Güven K, Demir K, Beşışık F, Boztaş G. Hepatosellüler Karsinoma Rüptürü ile Prezente Olan Primer Biliyer Sirozlu Kadın Hasta. 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-13 Haziran 2009, Grand Efes Swissotel, İzmir, P-51, 188-189

F103.Demir K, YÖnal İ, Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Beşışık F, Boztaş G. HBV-HCV

Koenfeksiyonlu Hastada Pegile İnterferon ve Ribavirin Kombine Tedavisi Sırasında Ciddi Hepatit B Reaktivasyonu. 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-13 Haziran 2009, Grand Efes Swissotel, İzmir, P-50, 186-187

F104.YÖnal O, F., Akyüz F, ÇiftÇi H, Keskin F, Pınarbaşı B, Uyanıkoğlu A, Özdil S, Boztaş G, Beşışık F, Kaymakoğlu S, Mungan Z, Ökten A. HBV'ye Bağlı Kronik KC Hastalığında artmış Demir Yükü Nedeni: Azalmış Hepsidin Düzeyi? 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2008; 19(supp1):183, 12-16 Kasım 2008, Adana, P-238

F105.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, KÖse M, Beşışık F, Boztaş G, Ökten A. Anttilongitude Herbal Kullanımının Tetiklediği Otoimmün Hepatit. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2008 19(supp 1).157, 12-16 Kasım 2008, Adana, P-194

F106.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Pınarbaşı B, Gül E, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Kaymakoğlu S, Boztaş G, Mungan Z. Ekstraintestinal Bulgular İnflamatuar Barsak Hastalığının Klinik Seyrini Etkiliyor mu?. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2008; 19(supp 1): 94, 12-16 Kasım 2008, Adana, P-78

F107.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Pınarbaşı B, Gül E, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Kaymakoğlu S, Boztaş G, Mungan Z. İnflamatuar Barsak Hastalığında Azatioprinin Güvenilirliği 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2008; 19(supp 1): 94, 12-16 Kasım 2008, Adana, P-79

F108.Ermiş F, Akyüz F, Arıcı S, Uyanıkoğlu A, Pınarbaşı B, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Özdil S, Kaymakoğlu S, Boztaş G, Mungan Z, Yakar F, Çuhadaroğlu Ç. Uyku Apne Sendromunda Reflünün Öneminin İmpedans Tekniği ile Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2008; 19(supp 1): 55, 12-16 Kasım 2008, Adana, P-11

F108.ElÇioğlu ÖC, Pınarbaşı B, Uyanıkoğlu A, Uslu HB, Tufan A, Kayar Y, ekinci Ö, Avşar FN. Tekrarlayan Gastrointestinal Kanamaların Nadir Bir nedeni. 10. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 15-19 Ekim 2008, Antalya. P-100, 213

F110.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ekinci Ö, İliaz R, Beşışık F, Ökten A. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüriye Bağlı Nonsirotik Portal Hipertansiyonlu Hastada Dev Peritoneal Kist Hidatik ve Albendazole Bağlı Agranülositoz. 10. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 15-19 Ekim 2008, Antalya. P-81, 208

F111.Uyanıkoğlu A, Pınarbaşı B, Kalfa M, Akyüz F, Ermiş F, Çakaloğlu Y, Kaymakoğlu S, Ökten A. Karsinoid TümÖr: Olgu Sunumu. 10. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 15-19 Ekim 2008, Antalya. P-80, 207

F112.Ermiş F, Akyüz F, Pınarbaşı B, Uyanıkoğlu A, Demir K, Beşışık F, Özdil S, Boztaş G, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Ökten A, Kaymakoğlu S. Kronik Viral Hepatitlerde Ekstrahepatik Bulgular. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2007; 18(supp 1): 86. 16-21 Ekim 2007, Nevşehir, P-227

F113.Akyüz F, Pınarbaşı B, Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Mungan Z. Portal Hipertansif Hastalarda "'Obscure" Kanamanın Nedeni Nedir?. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2007; 18(supp 1): 71. 16-21 Ekim 2007, Nevşehir, P-171

F114.Ermiş F, Akyüz F, Pınarbaşı B, Uyanıkoğlu A, Kaymakoğlu S, Mungan Z.

Peptik ülser Hastalığı: Birinci Basamak Tedaviye Yanıtsız H.Pylori İnfeksiyonunda Levofloksasinin Etkinliği. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 18(supp 1). 16-21 Ekim 2007, Nevşehir, P-125, 60

F115.Akyüz F, Boztaş F, Ermiş F, Pınarbaşı B, Uyanıkoğlu A, Okay E, Öner A, Mungan Z. ülseratif Kolitte Amip: Hastalık Aktivasyonundaki Rolü. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2007; 18(supp 1): 50. 16-21 Ekim 2007, Nevşehir, P-87

F116.Uyanıkoğlu A, Pınarbaşı B, Kalfa M, Özdil S, Çakaloğlu Y, Ökten A, Kaymakoğlu S, Nadir Bir Ekstraintestinal Birliktelik: ülseratif Kolitli Hastada Primer Biliyer Siroz. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2007; 18(supp 1): 43. 16-21 Ekim 2007, Nevşehir, P-55

F117.Pınarbaşı B, Danalıoğlu A, Güllüoğlu M, Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Demir K, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Çevikbaş U, Ökten A, Kaymakoğlu S. Kronik C Hepatitli Hastalarda Fibrotestin Karaciğer Biyopsisi ile Kolerasyonu Var mıdır? 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007; 1(supp 1): 106, june 7-10, 2007, İstanbul, P-108

F118.Ermiş F, Çakaloğlu Y, Pınarbaşı B, Akyüz F, Arpacı D, Uyanıkoğlu A, Demir K,  Beşışık F, Kaymakoğlu S, Badur S, Ökten A. Kronik B Hepatitli Hastalarda HBV DNA Düzeyleri ile Histolojik Bulgular ve ALT arasında İlişki. 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007, 1(supp 1): 95, june 7-10, 2007, İstanbul, P-088

F119.Uyanıkoğlu A, Pınarbaşı B, Ermiş F, Demirtürk M, Çakaloğlu Y, Kaymakoğlu S, Rozanes İ. Kriptojenik Dekompanse Karaciğer Sirozu ve ITP'si Olan Hastada Başarılı Splenik Arter Embolizasyonu. 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007; 1(supp 1): 79, june 7-10, 2007, İstanbul, P-059

F120.Ermiş F, Boztaş G, YÖnal O, Türkmen K, Uyanıkoğlu A, Pınarbaşı B, Demir K, Beşışık F, Mungan Z. Hipogamaglobülinemik Olguda Hızlı Seyirli HCV'ye bağlı  Karaciğer Sirozu. 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007; 1(supp 1): 79, june 7-10, 2007, İstanbul, P-058

F121.YÖnal O, Akyüz F, Ermiş F, Pınarbaşı B, Uyanıkoğlu A, Ökten A, Mungan Z. Kronik Karaciğer Hastalarında Bitkisel İlaÇ Kullanımı. 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007; 1(supp 1): 64, june 7-10, 2007, İstanbul, P032

F100.Uyanıkoğlu A, Pınarbaşı B, Ermiş F, Demirtürk M, Çakaloğlu Y, Kaymakoğlu S. OkülokütanÖz Albinizmli Konjenital Hepatik Fibroz Vakası. 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007; 1(supp 1): 57, june 7-10, 2007, İstanbul, P-020

F122.Pınarbaşı B, Coşan F, Akyüz F, Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Ilgın Ö, Bilge O, Çakaloğlu Y, Ökten A, Kaymakoğlu S. Karaciğer Transplantasyonu Sonrasında Kronik BÖbrek Yetersizliği Gelişmesi. 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007; 1(supp 1): 48, june 7-10, 2007, İstanbul, P-005

F123.KoÇ AO, Pınarbaşı B, Özden İ, Bilge O, Akyüz F, Ermiş F, Uyanıkoğlu A, Demir K, Beşışık F, Özdil S, Boztaş G, Mungan Z, Çakaloğlu Y, Ökten A, Kaymakoğlu S. Karaciğer Transplant Adaylarında Pretransplant DÖnem Sürviyi Belirlemede MELD Skoru CPT Skoruna üstündür. 6th National Hepatology Meeting of TASL, Hepatology 2007; 1(supp 1): 47, june 7-10, 2007, İstanbul, P-003

F124.Şansal M, Danalıoğlu A, Uyanıkoğlu A, ÇıkrıkÇıoğlu MA, Tükek T. Asit Tetkik Olarak Yatırılan 100 Hastamızın Etyolojik AÇıdan Değerlendirilmesi. 23.Ulusal Gastoenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2006; 17(supp 1): 268 4-7 Kasım 2006, İstanbul, P-14,110

F125.Uyanıkoğlu A, Davudoğlu C,  Danalıoğlu A. Peptik ülser Sıklığı Azalıyor mu? 23.Ulusal Gastoenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 17(1), 4-7 Kasım 2006, İstanbul, P-02/09, 109

F126.Uyanıkoğlu A, Aksoy Ö, Avcı S, Çakırca M, Danalıoğlu A, Tükek T. üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarımızın değerlendirilmesi. 23.Ulusal Gastoenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2006; 17(supp 1): 246, 4-7 Kasım 2006, İstanbul, P-14, 23

F127.DemirdÖğen Denli F, Kurtulmuş N, Uyanıkoğlu A, BoduÇ Z, Tükek T. İnsülin glargine ve NPH İnsülin'in Hipoglisemi AÇısından Karşılaştırılması. 42. Ulusal Diyabet Kongresi, Özet Kitabı. 10-14 Mayıs 2006, Beldibi-Antalya, P-73, 56

F128.Uyanıkoğlu A, Zeybek ECordan İ, Avcı S, Çakırca M, Tükek T. İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 13-17 Eylül 2006, Belek-Antalya, P-4, 187

F129.Uyanıkoğlu A, Yaşar E, DemirtunÇ R. Lp(a) tip 2 Diyabetli Hastalarda Koroner Hastalık Belirteci mi? 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Konuşma Metinleri ve Serbest Bildiriler. 16-20 Eylül 2005, Belek-Antalya. P116. S.179 

F130.Uyanıkoğlu A, Hurşitoğlu M, Çıkrıkoğlu MA, DemirdÖğen Denli F, Tükek T. Valvülopatili ve Pulmoner Hipertansiyonlu Antifosfolipid Sendromu. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Konuşma Metinleri ve Serbest Bildiriler. 16-20 Eylül 2005, Belek-Antalya, P-079, 171

F131.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Danalıoğlu A. 8 yıllık sürede 168 Opere Midede  Endoskopi Bulgularımız. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2005; 16(supp 1): 120. 30 Ağustos- 4 Eylül 2005, Malatya, P-04, 47

F132.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Danalıoğlu A. Sekiz Yıllık Özofagus Varislerimiz ve Endoskopik Bant Ligasyonu Uygulamalarımız. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2005; 16(supp 1): 120. 30 Ağustos- 4 Eylül 2005, Malatya, P-04, 46

F133.Benzer M., Uyanıkoğlu A, Güney M, Çetin G, Elarslan S., Çevik M. BehÇet Hastalığında Hangi Tip Anemi Gelişiyor? Romatoloji Bildiri Özet Kitabı. 31 Ekim- 03 Kasım 2004, Antalya, P-073, 30

F134.Uyanıkoğlu A. BehÇet Hastalığında Anemi Sıklığı. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Konuşma Metinleri ve Serbest Bildiriler. 14-19 Eylül 2004, Kemer-Antalya, P-128, 161

F135.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Danalıoğlu A,  Davutoğlu M, Benzer M. üst GİS Polipleri. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(supp 1): 88. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya, P-03/15

F136.Uyanıkoğlu A, Yılmaz D, Davutoğlu C, Davutoğlu M, Benzer M, Danalıoğlu A. Son Altı Yıldaki Özofagogastroduodenoskopi SonuÇlarımız. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(supp 1): 26. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya P-03

F137.Güney M, Zeybek E, Davutoğlu C, Uyanıkoğlu A, Erhan N. Hasta Popülasyonumuzda üst Gasrointestinal Kanama Kadınlarda Daha İleri Yaşta GÖrülmektedir. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(supp 1): 60. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya, P-08

F138.Güney M, DemirdÖğen F, BoduÇ Z, Doğan AN, Uyanıkoğlu A, Erhan N. üst Gasrointestinal Kanama Vakalarında LÖkopeni ve LÖkositozun Klinik Tablo üzerindeki Etkisi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(supp 1): 75. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya, P-08

F139.Güney M, Uyanıkoğlu A, Benzer M, Erhan N. Karaciğer Sirozlu Vakalarımızda AÇlık Kan Glikozundaki Değişiklerin Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(supp 1): 222. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya, P-12/143

F140.Güney M, Benzer M, Erten N, Uyanıkoğlu A, Erhan N, Davutoğlu C. Hasta Populasyonumuzda HBsAg Pozitifliğinin Cinsiyete GÖre Değişiminin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology2003; 14(supp1): 104. 30 Eylül- 5 Ekim 2003, Kuşadası, P-06/8

F141.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Davutoğlu M, Güney M, Özkan O, Erhan E. Özofagus Varislerinde Endoskopik Tedavi: Özofafagus Bant Ligasyonu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2003, 14(supp 1): 57. 30 Eylül- 5 Ekim 2003, Kuşadası, P-01/3

F142.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Davutoğlu M, Güney M, Benzer M. 132 Opere Midede Endoskopi Bulguları. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2003; 14(supp 1): 174. 30 Eylül- 5 Ekim 2003, Kuşadası, P-10/8

F143.Güney M, Erhan N, Benzer M, Uyanıkoğlu A. Vakıf Gureba Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde Hastanedeki Statü değişikliğinin Hasta Yatış Süresi üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 26-30 Eylül 2003, Belek-Antalya, P-30908, 193

F144.Uyanıkoğlu A, Alimoğlu O, Davutoğlu C, Davutoğlu M, Güney M. üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedenleri. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 26-30 Eylül 2003, Belek-Antalya, P-20607, 185

F145.Uyanıkoğlu A, Davutoğlu C, Davutoğlu M, Benzer M, Güney M, Erhan N. SSK Vakıf Gureba Hastanesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji Laboratuarında Yapılan üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi SonuÇları: 4318 Hastanın Değerlendirilmesi. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 26-30 Eylül 2003, Belek-Antalya, P-20608, 185

F146.Güney M, Uyanıkoğlu A, Benzer M, Kurt T, Erten N, Erhan N. Akut Miyokard İnfarktüsü ve İnfarktüs Dışı Sebeblerle Yatan Hastalarımızda Trigliserid Seviyelerinin Karşılaştırılması. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 26-30 Eylül 2003, Belek-Antalya, 164

F147.Güney M, Benzer M, Uyanıkoğlu A, Çakırca M, Davutoğlu M, Erhan N. Akut Miyokard İnfarktüsü ve İnfarktüs Dışı Sebeblerle Yatan Hastalarımızda Total Kolesterol Seviyelerinin Karşılaştırılması. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 26-30 Eylül 2003, Belek-Antalya, 164

F148.Güney M, Yeşilkaya H, Uras AR, Akkaya C, Uyanıkoğlu A, Erhan N. Vakıf Gureba Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde Folik Asit Eksikliği Sebebiyle İzlenen Vakaların Değerlendirilmesi. 30. Ulusal Hematoloji Kongresi. Turkish Journal of Haematology2003; 20(supp 3):107, 10-14 Ekim 2003, İstanbul

F149.Güney M, Çakırca M, Benzer M, Uyanıkoğlu A, Erhan N. Makrositozun Nadir Rastlanan Bir Sebebi Olarak Hemokromatoz. 30. Ulusal Hematoloji Kongresi. Haematology 2003; 20(supp 3): 102, 10-14 Ekim 2003, İstanbul

F150.Uyanıkoğlu A, Toğan M, Davutoğlu C, Gültepe İ, Sabuncu T. Helicobacter Pyloriye Bağlı Gastrit ve Dudenal ülserli Hastalarda Ranitidin Bizmut Sitrat ve Klaritromisin Kombinasyonunun Tedavide Etkinliği. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. 25-29 Eylül 2002, Kemer-Antalya, 132

F151.Güney M, Trablus S,  Davutoğlu M, Toğan M, Erhan N, Uyanıkoğlu A.  Hasta Populasyonumuzda Serum Kreatinin Seviyesi ile Kan Hemoglobin Konsantrasyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Hematoloji Kongresi. 11-13 Kasım 1999, İstanbul, P-134, 195

F152.Gültepe İ, Davutoğlu M,  Trablus S, Güney M, Erhan N, Bayraktaroğlu T, Uyanıkoğlu A, Büyükdevrim AS, Beler B. Diyabetik İmpotansın Etyopatogenezinin Araştırılması. 21 Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 29 Eylül - 3Ekim 1998, İstanbul, S-45, 115

F153.Sayarlıoğlu M, Bayraktaroğlu T, Aras Ş, Trablus S, Sayarlıoğlu H, Bahtiyar İ, GÖktekin Ö, Gültepe İ, Uyanıkoğlu A, Erhan N. Hipertansif Olan ve Olmayan Tip2 (NIDDM) Diabetes Mellituslu Hastalarda İntra Eritrositer Magnesyum Düzeyinin Sağlıklı Kontrol Gurubu ile Karşılaştırılması. 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumu. İstanbul, 1998, P-83, 153

F154.Güney M, Erhan N, Topsever S, Uyanıkoğlu A, Şekerci N. 164 Trombositopenik Vakanın Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P-306

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar :

G1.Uyanıkoğlu A. İrritabl Barsak sendromunda Hasta Tatmini. XI. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji sempozyumu. 10-11 Mayıs 2013, Malatya; 101-103

G2.Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Nar H, Batuk U, Cindoğlu Ç, Yenice N. Pegile İnterferon ve Ribavirin'in Tetiklediği Trombotik Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu. 11. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri. 26-28 Nisan 2012 Polat Renaissance Hotel, İstanbul; 120

G3.Uyanıkoğlu A. HıÇkırık. VII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Konuşma Metinleri. 17-19 Nisan 2008 Polat Renissance Hotel, İstanbul; 35

 

 

Özet

 

20.12.1971 Şanlıurfa doğumlu Ahmet Uyanıkoğlu 1994 İstanbul üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 1999 yılında Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesinde İç hastalıkları ihtisasını, 2009 yılında İstanbul üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde Gastroenteroloji üst ihtisasını tamamlamış, 2011-2013 Harran üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doÇent, 2013'ten itibaren doÇent olarak Çalışmaktadır.

 

3 tanesinde tez danışmanı, 2 tanesinde yardımcı tez danışmanı, olup, lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Faz III Çalışmaları ve bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı ve konuşmacı olarak Çeşitli projelerde gÖrev almıştır. 2 tane poster ikincilik Ödülü, 1 tane yılın eniyi makalesi Ödülü vardır.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan toplam 22 makalesi olup, 11 tanesinde birinci isimdir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan 39 bildirisi, 29 tanesinde birinci isimdir.

3 tane kitap bölüm yazarlığı (Çevirisi) vardır.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan toplam 65 makalesi vardır, 42 tanesinde birinci isimdir.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan toplam 20 sÖzlü bildirisi vardır, 13 tanesinde birinci isimdir.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan toplam 154 poster bildirisi vardır, 90 tanesinde birinci isimdir.

Scorpiol

Bu yazı 6523 kez okundu.

up